Szokujące dane. Setki tysięcy bezdomnych zwierząt w Polsce

8% zwierząt domowych w Polsce jest bezdomnych – nowe globalne badanie rzuca więcej światła na wyzwania związane z bezdomnością psów i kotów.

Globalna koalicja ekspertów ds. dobrostanu zwierząt we współpracy z firmą Mars opublikowała wyniki największego w historii badania dotyczącego bezdomności zwierząt domowych – The State of Pet Homelessness Project.

Założeniem projektu jest zrozumienie skali tego zjawiska oraz podjęcie bardziej świadomych i ukierunkowanych działań w celu ograniczenia bezdomności psów i kotów, a także zapewnienia im odpowiedzialnej opieki, na jaką zasługuje każde zwierzę.

Wyniki badania przeprowadzonego w Polsce ujawniły, że 8% kotów i psów żyje obecnie na ulicach lub przebywa w schroniskach, czekając na kochające domy: 75 tysięcy psów i 750 tysięcy kotów żyje na ulicach, a blisko 92 i pół tysiąca psów i 32 i pół tysiąca kotów przebywa w schroniskach.

Wg badania, w 20 przebadanych krajach średni poziom bezdomności psów i kotów wynosi 35%. I choć w Polsce jest on znacznie niższy, to wciąż jednak mierzymy się ze znaczącymi wyzwaniami w obszarze odpowiedzialnej opieki oraz zbilansowanego i kompletnego żywienia.