Szczęście w pracy? To się opłaca!

Zyskują zarówno pracownicy jak i pracodawcy. 28 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie, podczas którego zaproszeni eksperci rozmawiali o szczęściu w pracy. Temat ten jest szczególnie ważny dzisiaj, kiedy pracodawcy muszą jeszcze bardziej zabiegać o pracowników. Spotkania, których organizatorem są Henkel Polska i BETTER, to rozwinięcie formuły Kongresu Różnorodności.

Spotkanie Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie było okazją do rozmowy przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów. Dyskutowano na temat wyzwań w zakresie wprowadzania rozwiązań, zwiększających poziom szczęścia i dobrostanu pracowników. W swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie, Joanna Heidtman, psycholog i doradca biznesu, podkreślała, że celem organizacji nie powinno być uszczęśliwianie pracowników, tylko stworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystywać własny potencjał. Kluczową rolę mają tu do odegrania liderzy i jakość oferowanego przez nich przywództwa.

Szczęście w pracy? Sens i szacunek

W panelu udział wzięli dr Joanna Heidtman, Bogumiła Głownia (Ikea Retail), Adam Targowski (Skanska) i Rafał Mikołajczyk (Benefit Systems). Dyskusję moderowała Dorota Strosznajder z firmy Henkel Polska. Za najistotniejsze czynniki definiujące poczucie szczęścia pracowników paneliści uznali jakość relacji i szacunek w miejscu pracy, wspólnotę wartości pracowników i organizacji oraz poczucie sensu wykonywanej pracy. Kameralna atmosfera spotkania sprzyjała otwartej debacie z udziałem publiczności. Szczególnie szeroko dyskutowany był temat autentyczności podejmowanych przez pracodawców działań.

– Temat drugiego spotkania, którym było szczęście w pracy, okazał się być tematem niezwykle ważnym i wielopoziomowym. Chociaż pojęcie szczęścia w pracy spotyka się wciąż z oporem pracodawców w Polsce, to są wśród nich też firmy, które właśnie w dobrostanie pracowników widzą siłę napędową swojej organizacji. To one kształtują społeczną odpowiedzialność biznesu i przyczyniają się do tworzenia standardów na rynku pracy, które być może za kilka lat będą stanowić kluczowy czynnik polityki korporacyjnej wielu firm. Wierzymy, że dzięki spotkaniom Praktyków Różnorodności przyczyniamy się do szerzenia ważnych idei, które mogą stanowić odpowiedź na wiele problemów współczesnego świata. Zachęcamy do śledzenia naszej inicjatywy na stronie www.kongresroznorodnosci.pl – podkreśla Dorota Strosznajder z firmy Henkel, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Różnorodności i spotkań Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie.