Sylwetki laureatów konkursu “Przyjaciel Warmii” 2018

Statuetką “Przyjaciel Warmii 2018” zostali uhonorowani:

Śp. Bogusława Chorostian – historyk sztuki, kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w latach 1963-1987, kierownik tejże placówki w latach 1969-1970. Na stałe wpisała się w historię Warmii, Mazur i Powiśla. Przez blisko 56 lat mieszkała na fromborskim wzgórzu katedralnym, dzieliła się swoja wiedzą, wiarą i miłością do historii Fromborka i Warmii, Kościoła i Polski pracując m.in. jako przewodnik. Autorka wielu prac naukowo – popularyzatorskich oraz artykułów i wierszy o Fromborku publikowanych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych.

Za swoją działalność odznaczona m.in. Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Pani Bogusława Chorostian zmarła w czerwcu 2019 r.

Dr Jacek Szubiakowski – dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Pracownik Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Matematyki i Informatyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce fizyki molekularnej oraz historii nauki. Jest autorem wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Współautor wystawy „Kopernik 1473-1543” przetłumaczonej na 7 języków. Przeprowadził wykłady dotyczące Kopernika, jego tablicy astronomicznej oraz związków z Warmią w Chinach, Francji, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Chorwacji. Prezentował postać Kopernika w programach ogólnopolskich.

Piotr Gursztyn – dziennikarz prasowy i telewizyjny. Jego wielką pasją są historyczne dzieje Warmii i jej mieszkańców. Aktywnie współpracuje z wieloma stowarzyszeniami lokalnymi. Chętnie dzieli się wiedzą dotyczącą bogatej historii Braniewa i Warmii podczas konferencji, wystąpień, spotkań z mieszkańcami regionu. Jest autorem Leksykonu zawierającego indeksy wszystkich ważnych osób zamieszkujących Braniewo lub czasowo przebywających w Braniewie. Indeks składa się z 2000 stronicowego wykazu zawierającego ponad 15 tysięcy nazwisk. Jest to niezmiernie ważne wydawnictwo będące źródłem wiedzy historycznej. Za zasługi w działalność na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krystyna Szter – pasjonatka wszystkiego, co związane jest z Warmią. Od lat angażuje się w inicjatywy związane z upowszechnianiem oraz rozwojem kultury i sztuki. Pracuje na rzecz popularyzowania historii i kultury Warmii i jej walorów turystycznych. Promuje i wspiera twórczość regionalną, profesjonalną i amatorską, organizuje imprezy kulturalne, literackie, naukowe i turystyczne. W galerii Sztuki Synagoga w Barczewie stworzyła miejsce spotkań i prezentacji sztuki lokalnych twórców. Z jej inicjatywy warmińska wieś Kaplityny stała się tematyczną Wioską Sosnowych Aniołów. Co roku organizuje Anielskie Święto Naszej Zielonej Wioski, podczas którego, na warsztatach wykonywane są prace na kamieniach, dachówkach i tekturze. Efekty warsztatów można podziwiać w Anielskiej Galerii zlokalizowane w centrum wsi.

Karl Heinz Finkemeyer – Mieszkaniec niemieckiej gminy Melle. Pełni funkcję pełnomocnika ds. stosunków partnerskich w Powiecie Osnabrück (jest to partnerski powiat powiatu olsztyńskiego). Z jego inicjatywy w ciągu ostatnich lat zawarte zostały indywidualne porozumienia oparte o przyjaźń i otwarty dialog, miedzy poszczególnymi gminami powiatu olsztyńskiego z gminami w powiecie Osnabrück. Promuje region Warmii i Mazur w Niemczech i wielu innych krajach, które odwiedza.
Zainicjował międzynarodowe obozy młodzieżowe, które odbywają się pod bardzo aktualnymi hasłami „Młodzi w Europie – wolność przez odpowiedzialność”, „Nasze środowisko – Nasza odpowiedzialność”, „Silne regiony – silna Europa”.

Dr Izabela Lewandowska – prof. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Posiada dokonania naukowe w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i popularyzacji historii i kultury regionu Warmii. Dzięki jej staraniom gwara warmińska została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Inicjatorka powstania i redaktor regionalnego podręcznika do edukacji historycznej i kulturowej o Warmii i Mazurach. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, podczas których promuje historię, tradycję i kulturę regionu. Badaczka świadomości historycznej i tożsamości regionu.

Andrzej Małyszko – pasjonat historii lokalnej. Jest członkiem PTTK oraz Klubu Kajakowego PTTK Wodniak w Olsztynie. Zaangażowany w działania na rzecz regionu Warmii od ponad 50 lat. Ma na koncie szereg inicjatyw z zakresu promocji turystyki regionalnej, a także ocalenia od zapomnienia lokalnych zabytków kultury i historii. Bardzo istotne jest dla niego zachowanie pamięci o ludziach i miejscach ważnych dla historii Warmii. Odnalazł zapomniany cmentarz w Jełguniu i doprowadził do jego oznakowania. Odnalazł starą, malownicza trasę turystyczną wzdłuż rzeki Łyny – z Rusi do ruin karczmy i dawnego młyna w Sójce. Zainicjował działanie dotyczące renowacji murowanej kapliczki warmińskiej w Rusi.

Jacek Protas – Jego działalność publiczna zawiązana była zawsze z Warmią i Mazurami. Był pomysłodawcą utworzenia i pierwszym prezesem Stowarzyszenia “Dom Warmiński”. Zawsze stawiał na działania mające na cel umocnienie marki Warmii i Mazur w kraju i na świecie, pokazujące nasz region, jako atrakcyjny dla turystów i inwestorów, obszar dogodny do wypoczynku i pracy. Uczestniczył w realizacji oraz nadzorował projekty z obszaru turystyki, rolnictwa, gospodarki, kultury i edukacji z wykorzystaniem funduszy unijnych. Dzięki realizacji tych projektów powstały m.in. ścieżki rowerowe, ekomariny, renowacji poddano dobra architektury sakralnej – przywracając im dawną świetność, zachowując przy tym ich charakter historyczny. Zrealizowane projekty to najlepsze świadectwo rozwoju i promocji regionu. W 2009 r. został odznaczony za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Źródło: http://www.domwarminski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=991:sylwetki-laureatow-konkursu-przyjaciel-warmii-2018&catid=20&Itemid=151