Światowy Dzień Wody

Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony pod hasłem „Leaving no one behind. Water for all” wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ (Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne), aby do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie. Światowy Dzień Wody obchodzimy 22 marca.

Światowy Dzień Wody został wprowadzony po to, żeby uświadamiać, że dostęp do czystej wody nie zawsze i nie dla wszystkich jest oczywistością. Czysta woda jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Dlatego tak ważne jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

Nie marnuj wody!
Woda jest źródłem życia i powinniśmy jej używać odpowiedzialnie. Dlatego:
-Wybierz szybki prysznic zamiast kąpieli;
-Zakręć kran, kiedy tak naprawdę go nie używasz – pozostawianie włączonego kranu np. podczas mycia zębów może prowadzić do jednorazowego zmarnowania nawet 16 litrów wody.
-Używaj ekologicznej spłuczki do toalety: starsze spłuczki zużywają nawet 12 litrów czystej wody na jedno spłukanie toalety, nowsze często nie potrzebują więcej niż 4 litrów.
-Używaj programów oszczędnościowych zużycia wody w pralkach i zmywarkach.
-Nie wylewaj wody, którą można wykorzystać ponownie.
-Dbaj o szczelność swojej instalacji wodnej, aby zapobiec wyciekom: kran cieknący z częstotliwością jednej kropli na sekundę może zmarnować ponad 10 tysięcy litrów wody w ciągu roku.

Firmy ograniczają zużycie wody

W Światowym Dniu Wody Grupa Carlsberg przypomina o swoich zobowiązaniach środowiskowych. Woda jest jednym z kluczowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. Stanowi 92 proc. piwa i od niej zależy jego jakość. Dlatego odpowiedzialne pozyskiwanie wody i gospodarowanie jej zasobami leżą u podstaw działalności browarów Grupy Carlsberg.

Audi zaś osiągnęło kolejny etap na drodze do produkcji samochodów wolnej od wytwarzania nieczystości. W fabryce w Ingolstadt ruszyło właśnie nowe centrum zaopatrzenia zakładu w wodę przemysłową. Wykorzystując istniejącą już na terenie zakładu oczyszczalnię, około połowa z produkowanych tam nieczystości może teraz zostać poddana recyklingowi i ponownie skierowana do użycia w celach przemysłowych. W ten sposób Audi zaoszczędzi około 500 tysięcy metrów sześciennych świeżej wody rocznie. Sercem nowego centrum jest bioreaktor membranowy MBR.