Światowy Dzień Pszczół

Święto zostało ustanowione w 2017 roku przez ONZ. Ma na celu zwrócić uwagę na rolę, jaką pszczoły odgrywają w naszym życiu. Pszczoły zapylają 70 proc. gatunków roślin, które gwarantują 90 proc. pożywienia. Ocenia się, że co trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania.

Ekolodzy, pszczelarze i organizacje na rzecz ochrony środowiska apelują o podjęcie działań na rzecz ratowania pszczół. Coraz więcej firm decyduje się więc na ustawianie pasiek na dachach swoich siedzib. 

Hotele dla dzikich pszczół i innych owadów zapylających to nie wszystko co możemy zrobić dla ich ochrony. Bardzo ważne jest sadzenie roślin miododajnych, tak aby zapewnić im pożywienie. Istotne jest również ograniczenie użycia pestycydów i środków owadobójczych w rolnictwie. Uznaje się je bowiem za główny powód wymierania pszczół.

W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół. Poza pszczołą miodną są to także gatunki wolnożyjące, takie jak trzmiele, murarki, lepiarki, pszczolinki czy obrostki. Pszczoły te zapylają rośliny z często większą efektywnością niż pszczoła miodna, ale nie są chronione i dokarmiane jak ich hodowlane siostry. A spadek ich liczebności to problem, który dotyka nas wszystkich.

Na szczęście zdecydowana większość Polaków rozumie problem spadku populacji pszczół i chce chronić te owady. W zwiększeniu świadomości społecznej na temat roli zapylaczy oraz ich zagrożeń ogromną rolę odegrał program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Dzięki działaniom osób zaangażowanych w Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” w ciągu ostatniej dekady w ochronę tych pożytecznych owadów zaangażowały się m.in. władze samorządowe, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne i wychowawcze, instytucje edukacji przyrodniczej, parki narodowe oraz krajobrazowe, a także muzea. Organizatorzy programu z radością obserwowali także liczne aktywności na rzecz pszczół podejmowane przez całe rodziny i osoby w każdym wieku od dzieci i młodzież, po ich rodziców, a nawet seniorów. – czytamy w komunikacie organizatora akcji ZT „Kruszwica” S.A.