Świąteczne paczki powędrowały na Wschód

W tym roku Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP osobiście wręczyła świąteczne paczki Polakom żyjącym na Syberii. Fundacja od wielu lat pomaga rodakom mieszkającym na Białorusi i w Rosji.

Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, wzięła udział 18 grudnia 2019 r. w uroczystościach pod nazwą „Dialog narodów – dialog kultur”, zorganizowanych w Szkole Podstawowej we wsi Wierszyna, położonej 100 km na północ od Irkucka. W placówce uczy się łącznie 80 dzieci w różnym wieku. Na tę okazję uczniowie przygotowali bożonarodzeniowe Jasełka.

Wierszyna to polska wieś na Syberii położona w obwodzie irkuckim, zamieszkiwana przez liczną grupę Polaków. Obecnie miejscowość liczy ok. 500 mieszkańców. W Wierszynie działa polska szkoła (zajęcia prowadzone są w języku polskim), kościół, oraz Dom Polski, pełniący funkcję domu kultury i miejsca spotkań mieszkańców, z amfiteatrem i skansenem. Spora grupa mieszkańców wsi w dalszym ciągu posługuje się językiem polskim. Szkoła w Wierszynie podejmuje liczne działania w zakresie rozwijania wśród swoich uczniów postaw patriotycznych i kształtowania więzi z krajem ojczystym.

Kolejnym miastem, do którego przybyła Katarzyna Kucharek, był Angarsk. Tam została zaproszona do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa. Od kilku lat Siostry Służebniczki realizują tam parafialny projekt pn. „Pomoc dzieciom z rodzin z problemami socjalnymi”, gdzie prowadzą ochronkę dla około 30 dzieci w wieku przedszkolnym i 30 dzieci w wieku szkolnym. Dzieci otrzymują ciepłe posiłki, ubrania oraz przybory szkolne. Mają oddzielne pomieszczenia, w których mogą odrabiać lekcje oraz brać udział w zajęciach poza lekcyjnych. Dzieci przygotowują także okolicznościowe przedstawienia, uczestniczą w konkursach plastycznych i muzycznych.

Co więcej, Siostry Służebniczki od siedmiu lat systematycznie, co dwa tygodnie jeżdżą do polskiej wsi, Wierszyna, oddalonej o 180 km, gdzie katechizują dzieci i przygotowują je do sakramentów. Co roku dla dzieci z Angarska i Wierszyny organizowane są 8-dniowe „Wakacje z Bogiem nad Bajkałem”.

Do tegorocznej zbiórki świątecznych prezentów dla dzieci z Wierszyny, zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP, przyłączyli się również pracownicy PKP Telkol Sp. z o.o.., przekazując na ten cel zarówno słodycze, jak i przybory szkolne.