Suma długów Polaków poraża. To aż 712 miliardów złotych!

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych wynosiło ponad 712 miliardów zł pod koniec III kwartału 2021. W IV kwartale 2021 łączne zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych przekroczyło 500 miliardów zł – informuje rankomat.pl.Pod koniec 2020 roku mimo lockdownu, zamknięcia wielu sektorów gospodarki i światowej pandemii, wartość kredytów nie tylko wzrosła, ale nawet przekroczyła wartości z poprzedniego roku. Prawdziwy boom nadszedł jednak w 2021. W II kwartale 2021 Polacy pożyczyli od banków ponad 22 miliardy w kredytach hipotecznych, zawierając rekordowe 67 tysięcy umów.Wygląda na to, że podczas pandemii Polacy przekonali się do zaciągania kredytów hipotecznych i to masowo. W tym samym czasie wzrosła też wysokość przeciętnego kredytu hipotecznego z 277 tysięcy zł do 329 tysięcy. Różnica ta wynika przede wszystkim ze wzrostu cen mieszkań i domów.W IV kwartale 2019 roku 42% kredytów hipotecznych zostało udzielonych z wkładem własnym wynoszącym poniżej 20%. Rok później było to już tylko 34,6%, a w II kwartale 2021 jedynie 29,8%. W tym samym czasie udział kredytów mieszczących się w zakresie 20-50% wkładu własnego wzrósł z 36% do ponad 50%. Odsetek kredytów zaciąganych z wkładem własnym powyżej 50% (często kredyty na remont, a nie zakup nieruchomości) pozostał na podobnym poziomie.– Rekordy na rynku kredytów mieszkaniowych zostały pobite tuż przed znacznym wzrostem ich kosztów. Kredytobiorcy byli jednak na tę sytuację dość dobrze przygotowani. Zbierając wyższe, 20% i większe, wkłady własne, otrzymywali kredyty na lepszych warunkach. Dzięki temu nie powinni mieć trudności z ich spłatą nawet przy podwyższonych stopach procentowych – komentuje Michał Mucha ekspert rankomat.pl

Rankomat to porównywarka numer 1 w ubezpieczeniach w Polsce.