Stypendia naukowe dla wychowanków domów dziecka

Henkel Polska i Fundacja „Polki Mogą Wszystko” już po raz 13 przyznają stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. W tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzyma 27 uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach.

 

Celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Nie mają one za sobą motywujących doświadczeń, co często przekłada się na gorsze wyniki w nauce lub nawet zaniedbywanie obowiązku szkolnego.

Stypendia w ramach programu przyznawane są wychowankom pieczy zastępczej, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ośmioklasisty, osiągnęli co najmniej dobre wyniki w nauce, byli zaangażowani w wolontariat lub inne działania społeczne i mają rekomendację napisaną przez osobę znaczącą w życiu wychowanka. Otrzymane środki uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu komputera, potrzebnych sprzętów edukacyjnych, książek i słowników, pokrycie kosztów udziału w kursach (językowych, przygotowujących do egzaminów na wyższą uczelnię) czy też innych wydatków związanych z rozwojem swoich zainteresowań. W tegorocznej edycji programu zostanie przyznanych 27 stypendiów.

Fundacja „Polki Mogą Wszystko” realizuje Program stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 roku. Do 2019 r. firma przekazała łączną kwotę 501 800 zł na stypendia dla 352 wychowanków pieczy zastępczej z całej Polski. W ramach 13 edycji programu Henkel przekaże wsparcie finansowe w wysokości ponad 67 500 zł.

Wielu naszych podopiecznych zmaga się z ogromnymi trudnościami. Decyzja, gdzie podjąć dalszą naukę zależy od wsparcia, jakie uzyskają od opiekunów. Świadomość, że mogą też liczyć na pomoc finansową z zewnątrz, pozwala im w pełni rozwinąć skrzydła. Cieszymy się, że firma Henkel od lat dostrzega ten problem i pomaga nam go rozwiązywać – powiedziała Joanna Kuzebska, Kierownik Fundacji „Polki Mogą Wszystko”.

Wykształcenie w zgodzie z własnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami to szansa na lepszą przyszłość. To dlatego od kilkunastu lat niezmiennie wspieramy Fundację w jej misji wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Wielką zaletą programu „Wiem, że warto się uczyć” jest to, że szyty jest na miarę konkretnych potrzeb stypendystów, pomagając im znaleźć własną drogę – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Henkel Polska, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat intensywnie wspiera proces edukacji dzieci i młodzieży. Oprócz programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć” firma realizuje inne dedykowane programy edukacyjne dla najmłodszych. Jednym z nich jest Świat Młodych Badaczy – program edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych, który poprzez interaktywne warsztaty w przejrzysty i ciekawy sposób przybliża dzieciom świat badań naukowych i przedmiotów ścisłych. Innym przykładem jest program realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego – Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju. W jego ramach przeszkoleni i certyfikowani pracownicy Henkla prowadzą spotkania i zajęcia z dziećmi na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.

Źródło: Henkel