Strategia „5G dla Polski”

Nasze władze, decydując się na wdrażanie w Polsce sieci 5G, tym samym postanowiły, że chcemy w naszym kraju iść zgodnie z pewnym światowym trendem rozwoju systemów sieci telekomunikacyjnych – podaje portal Niezależna.pl.

Ta najnowocześniejsza z obecnie dostępnych na świecie sieć teleinformatyczna jest potrzebna  w Polsce po to, by przystawała do wymagań obywateli i samego państwa, żeby państwo mogło się cyfryzować, by system elektroniczny dostępny w ministerstwach czy urzędach mógł być dużo bardziej niż obecnie zinformatyzowany.

Abyśmy mogli dużo pełniej korzystać z tego cyfrowego świata, niezbędne jest przekroczenie granicy między dotąd rozwijaną także i u nas siecią 4G a 5G. Gdyby próbę wdrożenia u nas 5G udało się zrealizować, w Europie bylibyśmy liderami i kimś, kto przeskoczyłby kilka poziomów w zakresie rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Pozwoli to nie na podniesienie jakości istniejącej sieci czy zwiększenie jej zdolności do wykorzystania, ale na skokowe przeniesienie systemu informatycznego, systemu łączności na zupełnie inny poziom, który dziś jest celem większości państw.

5G to nowa generacja technologii mobilnych. Powinna ona zapewnić większą pojemność sieci bezprzewodowych, ich większą niezawodność i wydajność. A ponadto pozwoli na wyjątkowo szybkie prędkości przesyłu danych. Umożliwi to rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych. Pierwsza fala komercyjnych produktów ma być dostępna już w 2020 r. – zapewnia ministerstwo cyfryzacji.

Resort dla przygotowania naszego kraju na nadchodzącą rewolucję w świecie cyfrowym, by jednocześnie mieć wpływ na kształt przyszłych sieci 5G, opracowało Strategię „5G dla Polski”. Dokument ten ma zapewnić naszemu społeczeństwu dostęp do najnowszych technologii, a przedsiębiorcom, działającym na naszym rynku, skuteczną przewagę konkurencyjną.

Źródło: https://niezalezna.pl/260856-siec-5g-bedzie-rozwijana-takze-w-polsce

Część ekspertów ostrzega przed możliwymi niekorzystnymi skutkami ubocznymi wdrożenia 5G. Obawiają się, że zbyt duża liczba nadajników może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i zalecają wstrzymanie się z inwestycją do czasu zbadania skali potencjalnego problemu.