Stop marnowaniu żywności

Blisko połowa marnowanego jedzenia w Unii Europejskiej, czyli aż 42%1, pochodzi z gospodarstw domowych alarmuje Komisja Europejska. W Polsce 60%2 badanych osób przyznaje się do wyrzucania żywności. Jednak jedynie, co szósty badany Polak3 przyznaje, że marnowanie jest istotnym problemem. Tymczasem w Polsce marnowane jest 9 mln ton1 jedzenia. Można to zmienić, angażując się w działalność Banków Żywności, jako wolontariusz.
Zjawisko marnowania żywności jest obecne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska znajduje się na 5 miejscu1 wśród krajów o najwyższym poziomie strat. Dlatego Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do aktywnego podejmowania działań4. Obywatele odgrywają kluczową rolę, gdyż mogą oni ograniczać ilość wyrzucanego jedzenia w swoich domach, ale również wspierać działalność organizacji charytatywnych zajmujących ograniczaniem marnowania żywności np. zostając wolontariuszami Banków Żywności. Federacja Polskich Banków Żywności uruchamia kampanię społeczną zachęcającą do wolontariatu w Bankach Żywności oraz organizacjach współpracujących z Bankami Żywności.

„Potrzebujemy wielu rąk do pracy. Chcemy przekonać do takiej formy pomocy głównie osoby w dojrzałym wieku, o nieco większej ilości wolnego czasu. Pomagać można w bardzo różny sposób – Bankach Żywności lub współpracować z organizacjami partnerskimi. Zależy nam, aby pokazać, że wolontariusze w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia ilości marnowanej żywności” – mówi Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.
Kim są wolontariusze, co robią i co motywuje ich do bezinteresownej pracy?

Ze statystyk wynika, że są to głównie osoby młode – do 26. roku życia, najczęściej z wyższym wykształceniem. Jednak najbardziej pożądana grupa są osoby obecnie przybywające na emeryturze, które pragną aktynie spędzić wolny czas. Motywacją dla wolontariuszy są głównie: uczucie empatii oraz potrzeba bycia pomocnym, a nierzadko także czerpanie przyjemności z pomagania i możliwość zawarcia ciekawych znajomości. Niestety większość, bo aż 60% Polaków nie uczestniczy aktywnie i nie angażuje się w tę strefę życia społecznego. Dlaczego? Ponieważ istnieje powszechne przeświadczenie, że misja niesienia pomocy dotyczy osób, które są „obdarzone wyjątkowymi predyspozycjami”.

Każdy może być wolontariuszem
Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na ternie całego kraju. W swojej codziennej pracy niosą pomoc najbardziej potrzebującym, dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi (3000), które również nieustająco potrzebują wsparcia wolontariuszy. Każdego dnia do magazynów Banów Żywności dostarczana jest żywność pozyskiwana od producentów spożywczych, rolników, nadwyżki artykułów spożywczych od sieci handlowych oraz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Dzięki temu rocznie ok. 140 tys. ton jedzenia trafia do 1,3 mln osób potrzebujących w Polsce. Tak szeroko rozbudowany system wsparcia potrzebuje dużego zaangażowania ze strony wolontariuszy, których niestety wciąż brakuje.

Warto jednak wiedzieć, że praca w Bankach Żywności realnie wpływa na poprawę jakości życia najuboższych. Liczy się dobre serce, zaangażowanie i chęć zmiany świata na lepsze. Wyspecjalizować się można w każdej dziedzinie funkcjonowania organizacji, od pomocy przy sortowaniu i rozładowywaniu żywności, po pracę biurową, techniczną czy logistyczną. Zaangażowanie się w działania Banków Żywności w całym kraju, to wartościowy sposób spędzania wolnego czasu, także dla emerytów i rencistów, którzy są obecnie najmniej liczną grupą wolontariuszy wspierających ideę i misję Federacji.

Więcej informacji na temat Banków Żywności i wolontariatu można znaleźć na stronach:  www.bankizywnosci.pl oraz https://wolontariat.bankizywnosci.pl/.