Startuje program społeczny „Radość zmiany”

Fundacja Ashoka we współpracy z BMW rozpoczyna program „Radość zmiany”, którego celem jest edukacja młodych osób,  jak istotne jest innowacyjne myślenie oraz jak można realizować inicjatywy zmieniające otaczającą rzeczywistość na lepsze. Program wyposaży uczniów w umiejętności trafnego diagnozowania problemów społecznych oraz projektowania i wdrażania innowacyjnych sposobów ich rozwiązania. Jesienią 2016 w sześciu szkołach w całej Polsce odbędą się spotkania doświadczonych innowatorów społecznych z uczniami oraz warsztaty. Efektem będą prototypy innowacji społecznych autorstwa uczniów.

 

Współpraca BMW Group Polska z Fundacją Ashoka w ramach programu „Radość zmiany” wspiera innowacje społeczne tj. działania, które odpowiadają na realne zapotrzebowanie czy społeczne wyzwanie, rozwiązując problem w sposób systemowy. Program wyposaża młodych ludzi w umiejętności innowacyjnego myślenia, współpracy i działania na rzecz wspólnego dobra.

„W dzisiejszych czasach zmiana staje się nową normą. Aby odnaleźć się i mieć wpływ na tę nową rzeczywistość, każdy musi posiadać umiejętności i doświadczenie w dokonywaniu zmian. Największym wyzwaniem są zmiany w nauczaniu naszych dzieci i młodzieży. Są w Polsce szkoły, które dbają, by uczniowie mieli wpływ. Nie tylko na swoje życie, ale także swoją klasę, czy szerzej –  na świat wokół siebie. Chcemy je wspierać i zachęcać, by dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem z placówkami w okolicy”– mówi Agata Stafiej-Bartosik, przedstawicielka Ashoki w Polsce.

W ramach programu odbędzie się 6 dwudniowych warsztatów prowadzonych metodą design thinking. Uczestniczyć w nich będą Szkoły z mocą zmieniania świata, czyli wyjątkowe placówki, dające młodym ludziom przestrzeń do działania i wprowadzenia innowacji społecznych.

Warsztaty odbędą się w:

Zespole Szkół No Bell (19 i 20 września),
Gimnazjum nr 1 w Gdyni (26 i 27 września),
Zespole Szkół w Radowie Małym (13 i 14 października),
Montessori Mountain School w Przyłękowie (17 i 18 października),
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach (24 i 25 października),
Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku (3 i 4 listopada).

Podczas warsztatów uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytanie, co warto zmienić w  najbliższej okolicy, by poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz spotkają się z młodymi, ale już aktywnymi innowatorami społecznymi: Tomkiem Kozakiewiczem (Kanthari Institute), Celiną Chełkowską ( Blogerka Społeczna), Marią Lipiak ( Leżę i Pracuje) oraz Pawłem Klikowiczem (Dawca,pl).

„Współpracę BMW Group Polska i Fundacji Ashoka rozpoczęliśmy od zorganizowania trzech lokalnych eventów CHANGEMAKER XCHANGE w Gdyni, Lublinie i Katowicach. Ich celem było wspólne poszukiwanie społeczników aktywnie działających na terenie danego województwa. Do dalszej współpracy zaprosiliśmy czterech młodych ludzi, których historia stanie się inspiracją do wprowadzania zmian w społecznościach lokalnych” – mówi Katarzyna Gospodarek z BMW Group Polska.

Efekty swojej pracy uczniowie przedstawią w Warszawie podczas spotkania,  które odbędzie się 16 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. Wypracowane rozwiązania zostaną także przekazane – w formie rekomendacji –  twórcą rozwiązań odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.