Startuje II edycja wedlowskiego konkursu grantowego dla NGO-sów

Źródło: Wedel

Firma Wedel rozwija swój flagowy program społeczny „Wedel od serca” i po raz drugi zaprasza do udziału organizacje pozarządowe, tym razem z województwa mazowieckiego. Głównym założeniem tej inicjatywy jest chęć podjęcia współpracy z NGO-sami na rzecz najbliższego sąsiedztwa, kontynuując rozpoczętą przez założycieli tradycję zaangażowania lokalnego. Pomysły na projekty społeczne w obszarach: ekologia, edukacja, pomoc społeczna, kultura i sport można nadsyłać od 30 maja do 10 lipca 2023 r.

 

Konkurs „Wedel od serca” to formuła, która od 16 lat z sukcesem jest realizowana wewnętrznie, angażując pracowników do wspólnych działań dobroczynnych. W 2021 roku w 170-te urodziny marki E. Wedel, akcja po raz pierwszy została rozszerzona o lokalne, praskie fundacje i stowarzyszenia, spotykając się z ich dużym zainteresowaniem. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie firma w minionym roku zdecydowała się przeznaczyć środki z konkursu na rzecz organizacji wspierających społeczność ukraińską w Polsce. W tym roku, niezależnie od inicjatywy z udziałem pracowników, zaplanowano powrót do formuły jubileuszowej i o konkursowe granty mogą zabiegać organizacje pozarządowe z Warszawy i okolic. Wybór takiego obszaru wynika ze szczególnego związku organizacji ze stolicą, gdzie od lat działa historyczna fabryka rodziny Wedlów.

Wedel jako zaangażowany i odpowiedzialny sąsiad jest wrażliwy na potrzeby lokalnej społeczności. Od ponad 20 lat jesteśmy partnerem Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”, które prowadzi różnorodne akcje w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. Cyklicznie włączamy się w rewitalizację Ogrodów Polsko-Niemieckich w Parku Skaryszewskim, a co roku – w tym roku już po raz 16 – byliśmy partnerem organizowanego tam Biegu Wedla. Wspólnie z naszymi pracownikami staramy się odpowiadać na lokalne potrzeby również przeznaczając środki finansowe w ramach programu grantowego „Wedel od serca”. Jesteśmy przekonani, że poza zapachem czekolady, który od lat towarzyszy mieszkańcom Pragi i odwiedzającym dzielnicę gościom, nasza współpraca z warszawskimi organizacjami zapewni firmie możliwość pozostawienia kolejnych „słodkich” śladów na mapie stolicy i okolic – mówi Karolina Kopińska, Koordynatorka ESG w firmie Wedel.

Do konkursu „Wedel od Serca” mogą zgłaszać się fundacje i stowarzyszenia, które przygotują projekt skierowany do mieszkańców Mazowsza. Zainteresowane organizacje powinny przygotować opis swojego pomysłu na specjalnym, przejrzystym i łatwym do wypełnienia formularzu i przesłać go za pośrednictwem strony: https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci/startuje-II-edycja-wedlowskiego-konkursu-grantowego.

W zgłoszeniu należy wskazać m.in. cel i zakres projektu, termin oraz zakładany budżet. Zgłoszone inicjatywy oceni wewnętrzna komisja, złożona z przedstawicieli firmy Wedel. Najważniejszym kryterium oceny projektów jest celna diagnoza problemów i potrzeb lokalnych społeczności. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak: ekologia, edukacja, pomoc społeczna, kultura i sport. Łączna pula grantów przeznaczonych dla organizacji wynosi 50.000 zł. Jeden podmiot może otrzymać maksymalnie 15.000 zł. Zaplanowane działania powinny być zrealizowane do końca roku. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 21 lipca 2023 roku. W kolejnym kroku nastąpi podpisanie umów i dopełnienie formalności, po których zostaną wypłacone świadczenia.

Więcej: www.wedel.pl