Starsi, aktywni, wartościowi – debata w ramach Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Power Generation – pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku zawodowym – do 2050 r. może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy czy Dania, pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat, przy czym w Polsce poziom aktywności zawodowej w tej grupie nadal jest stosunkowo niski i wynosi ponad 40 proc. Według ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia przyniosłoby Polsce wzrost PKB nawet o 66 mld dol. O tym, jak to osiągnąć, rozmawiali eksperci zaproszeni do debaty „Power generation na rynku pracy” zorganizowanej w ramach Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, którego partnerem merytorycznym jest Instytut Staszica. Patronem debaty była Żabka Polska.

W debacie wzięli udział m.in. Katarzyna Komorowska, partner PwC; Jolanta Bańczerowska, członek zarządu Żabka Polska; Wirginia Szmyt, najstarsza DJ-ka w Polsce; dr Tomasz Baran, wydział psychologii UW, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna oraz Wojciech Szwarc, członek zarządu Benefit Systems SA.

Jednym z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 jest demografia i rynek pracy, który zakłada wspieranie i zwiększenie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia m.in. przez aktywne instrumenty rynku pracy, a także rozwój kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych pracownikom starszym. Tymczasem według danych GUS w Polsce w 2019 r. pracowało 4 484 tys. osób powyżej 50. roku życia. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pracujących w tej grupie zmniejszyła się o 0,6 proc. Spadek wystąpił wśród pracujących kobiet, których ubyło 27 tys., natomiast liczba pracujących mężczyzn pozostała na tym samym poziomie. W tym czasie wśród pracujących nadal przeważali mężczyźni (56,1 proc.).

Według ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej pokolenia power generation do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia, takich jak Nowa Zelandia, Izrael, Islandia, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów. Za aktywizacją zawodową najstarszych pracowników przemawiają więc nie tylko prognozy demograficzne, ale i faktyczne zyski finansowe.

– Stan aktywności polskiego społeczeństwa poprawia się z roku na rok, ale daleko nam jeszcze do tych modeli Europy Zachodniej czy też Europy Północnej. W 2019 r. ponad połowa osób w wieku powyżej 55 lat nie była w ogóle aktywna fizycznie. Od lat obserwujemy niepokojący niezmienny trend, że wraz ze wzrostem wieku zmniejsza się aktywność fizyczna – powiedział Wojciech Szwarc z Benefit Systems.

W zakresie aktywizacji zawodowej wiele do zrobienia mają także sami przedsiębiorcy. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez panel badawczy Ariadna, które są częścią raportu Trust@Work, przygotowywanego przez Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, 51 proc. osób powyżej 45 roku życia jest zadowolonych ze swojej pozycji zawodowej, a 60 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia swojego pracodawcę.

– Osoby z pokolenia power generation chcą się rozwijać. Wiedzą, że nauka wyniesiona ze studiów 20-30 lat temu jest już niewystarczająca. Zmienił się kompletnie świat i trzeba tę wiedzę aktualizować. To są osoby, które chcą się dowiedzieć co się dzieje i inwestują w siebie bardzo mocno – mówi Jolanta Bańczerowska z zarządu Żabka Polska. Pytana o to, jakie kompetencje przyszłości powinni rozwijać przedstawiciele power generation wymienia przede wszystkim nowe technologie, umiejętność orientowania się w świecie, czyli odpowiedniej weryfikacji tzw. szumu informacyjnego, znajomość języków obcych oraz umiejętność podejmowania decyzji.

KRK