Standard Chartered wspiera program bezpłatnych badań dla personelu medycznego

Standard Chartered jest partnerem programu bezpłatnych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego „Badamy-Wspieramy”, realizowanego przez Grupę DIAGNOSTYKA. Ponadto, bank przekazał darowiznę na rzecz Funduszu Interwencyjnego Fundacji WOŚP, która kupuje i przekazuje do szpitali niezbędny sprzęt medyczny oraz środki ochrony. Wspiera również placówki opiekuńczo-wychowawcze w poprawie dostępu do zdalnej edukacji, współpracując ze Stowarzyszeniem Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Fundacją Digital University. Łącznie na te cele Standard Chartered przeznaczył w Polsce prawie 600 tys. złotych.

 

ʺWsparcie finansowe, które przekazaliśmy na rzecz walki z pandemią i jej skutkami w Polsce, służy zarówno pomocy doraźnej, jak i długoterminowej. Przystąpiliśmy do grona partnerów programu bezpłatnych badań dla personelu medycznego „Badamy-Wspieramy”, który przekłada się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa przedstawicieli zawodów medycznych, ale również ich rodzin i pacjentów. Ta sama idea przyświecała naszej decyzji o przekazaniu darowizny na rzecz Funduszu Interwencyjnego Fundacji WOŚP, która wspiera placówki medyczne dostawami środków ochronnych i niezbędnego sprzętu w tym szczególnie trudnym dla nich okresie”, mówi Rowena Everson, dyrektor zarządzająca globalnym centrum usług Standard Chartered w Polsce.

„Dzięki zaangażowaniu Standard Chartered możemy rozwijać program nieodpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla przedstawicieli zawodów medycznych. To unikatowa forma wsparcia lokalnych potrzeb zdrowotnych przez międzynarodową firmę finansową. Wykracza ona poza krótkoterminowy efekt i wąską grupę odbiorców, dlatego jest tak wartościowaʺ, podkreśla Jakub Strzelczyk, Dyrektor Operacyjny Grupy DIAGNOSTYKA, która jest organizatorem akcji „Badamy-Wspieramy”.

Od połowy kwietnia prawie 6,5 tysiąca medyków skorzystało już z bezpłatnych badań zorganizowanych przez Grupę DIAGNOSTYKA i sfinansowanych przy wsparciu partnerów programu.

Standard Chartered wsparło również Fundusz Interwencyjny Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Przekazana darowizna zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochronnych do placówek medycznych.

Przeciw cyfrowemu wykluczeniu

„Pandemia tworzy ogromne wyzwania nie tylko w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ale także w innych ważnych obszarach, np. edukacji dzieci i młodzieży. W momencie, gdy nauka odbywa się głównie w sposób zdalny, ograniczony dostęp do umożliwiających ją technologii utrudnia dostęp do wiedzy. Z takim problemem borykają się m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie dysponują wystarczającymi zasobami sprzętu, aby wspierać wszystkich swoich podopiecznych w zdalnej nauce. Standard Chartered wspiera edukację i rozwój młodych osób w ramach naszego programu Futuremakers, a kolejne darowizny przekazaliśmy na rzecz ułatwienia dzieciom i młodzieży przebywającym w tych ośrodkach zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się i wejścia na rynek pracy w przyszłościʺ, dodała Rowena Everson, komentując wsparcie udzielone przez Standard Chartered Stowarzyszeniu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Fundacji Digital University.

„Pomoc ze strony Standard Chartered pozwoli nam doposażyć wspierane przez nas placówki w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki przez Internet, poprawiając tym samym dostęp naszych podopiecznych do zdalnej edukacji w trakcie pandemii oraz po jej zakończeniu. Fundusze przekazane przez firmę wykorzystamy również na zakup środków ochrony osobistej, co pozwoli nam poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w naszych placówkach oraz ich opiekunówʺ, wskazuje Izabela Gawlicka, prezes Stowarzyszenia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Darowizna dla Fundacji Digital University zostanie natomiast przeznaczona na sfinansowanie projektu Digital4Kids. Jego celem jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Działania Standard Chartered podjęte w Polsce prowadzone są w ramach globalnego funduszu charytatywnego COVID-19 o wartości 50 mln USD, wspierającego wszystkie rynki, na których funkcjonuje bank. 2,5 mln USD z tej kwoty przekazano już do ponad 30 lokalnych organizacji charytatywnych działających na 16 rynkach w Europie i obu Amerykach.