Stabilność i elastyczność pracy – to kluczowe cechy firmy godnej zaufania

Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Jak podał GUS, w maju krajowa stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i był to najniższy wynik od 1990 roku[1]. Spadkowa tendencja bezrobocia, sporo niższa od średniej wynoszącej dla strefy euro 6,5 proc.[2], pozwala zapytać, czy Polscy pracownicy są zadowoleni z sytuacji na rynku pracy i czy czują, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Jednocześnie, czy firmy rywalizując o jak najlepszych pracowników, są gotowe spełniać ich oczekiwania i udowadniać, że są godnymi zaufania pracodawcami?

Elastyczne formy zatrudnienia wprost dla młodych

Młodzi ludzie „chcą brać życie w swoje ręce”. Współczesny świat otwiera przed nimi wiele możliwości jak podróżowanie bez granic, nauka i praca zdalna. Podejście młodych do współczesnego rynku pracy potwierdzają wyniki najnowszego badania, zrealizowanego na zlecenie organizatorów Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, w którym 93 procent ankietowanych wyraziło zainteresowanie możliwością przynajmniej częściowej pracy zdalnej. Co ciekawe, pracownicy nie chcą tracić kontaktu z biurem – system całkowicie zdalny jako pożądany wskazało zaledwie 18 procent badanych.

Jak dowodzą badania, praca ma być dla młodych nie tylko źródłem dochodów, ale także „sposobem na samorealizację i możliwością aktywnego wkładu w zmieniający się świat”[3]. Coraz większe znaczenie ma też poczucie sensu pracy i spełnienia.

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że praca jest ważnym aspektem życia i zwracają uwagę nie tylko na wysokość pensji. Chcą pracować w odpowiedzialnych firmach, traktujących z szacunkiem zarówno pracowników, jak i środowisko. W momencie wyboru pracy jednym z kluczowych aspektów stają się także warunki zatrudnienia, umożliwiające łączenie pracy z życiem prywatnym / rodzinnym, w tym kwestie związane z elastyczną formą zatrudnienia i formy sprzyjające poczuciu stabilności zatrudnienia, będąc znacznie ważniejsze niż benefity pozapłacowe podkreśliła Barbara Socha, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, członek kapituły ESG.

Stabilność w popandemicznej rzeczywistości

Badania potwierdzają także, jak istotna jest również kwestia stabilności zatrudnienia. Pracownicy chętniej wybierają firmy, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i cechują się niską rotacją zatrudnionych. Łącznie 68 proc. badanych zadeklarowało, że pracodawca godny zaufania to ten, który oferuje stabilność zatrudnienia[4]. W tej kwestii widać też wyraźny trend, ponieważ w analogicznym badaniu przeprowadzonym 2021 roku, 72 proc. ankietowanych wskazało, że ważna jest dla nich rozpoznawalność i pozycja rynkowa firmy także składające się na stabilność zatrudnienia. Można wnioskować, że docenianie tej kwestii jest pokłosiem wydarzeń związanych z pandemią, gdy wiele firm borykało się ze zmniejszonym popytem i lockdownami. Wówczas miejsca pracy w wielu branżach autentycznie były zagrożone, stąd docenienie stabilności.

Sytuacja polityczno-ekonomiczna sprzyja pracownikom. Stopa bezrobocia jest niska, od lipca pensja minimalna wzrosła, a pracodawcy proponują pracownikom dodatkowe benefity. Czy to sprawia, że nasz rynek pracy praktycznie nie boryka się z większymi problemami? Nie jest to takie oczywiste, bo niskiej stopie bezrobocia sprzyjają trwające prace sezonowe oraz napływ pracowników z Ukrainy, a wśród 800 tysięcy niepracujących większość stanowią młodzi ludzie, którzy mają trudności podczas wkraczania na rynek pracy i często pracują poniżej swoich kwalifikacji.

Pracodawca Godny Zaufania na miarę nowoczesnego employee experience

Trwa nabór do XIII edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania, podczas którego nagrodzone zostaną firmy stwarzające przyjazne środowisko pracy i stawiające na innowacje

Kapituła konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), PPF Hasco-Lek S.A., Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Harmonogram Konkursu:

  • Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2023 roku.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 8 listopada 2023 roku.

Ankieta zgłoszeniowa do konkursu dostępna jest pod linkiem:

https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial.

Więcej o inicjatywie „Pracodawca Godny Zaufania”: www.pracodawcagodnyzaufania.pl.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym Konkursu jest PPF Hasco-Lek S.A. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, a Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.

[1] Źródło: Dane GOV Bezrobocie nadal spada – 5,1 proc. w maju

[2] Źródło: Tamże

[3] Źródło: Raport Aspiracje ludzi młodych odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej, październik 2022

[4] Źródło: Tamże