Spotkanie otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Światowy Dzień dla Ucha i Słuchu

W dniach 3-5 marca 2016 roku w Krynicy Zdrój odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Podczas spotkania świętowany będzie również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu.

 
Program naukowy konferencji będzie dotyczył zagadnień z zakresu współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. Tematyka konferencji obejmie również między innymi kwestie onkologiczne związane z realizacją konkretnych procedur w kontekście pakietu onkologicznego, obiektywne metody badania słuchu, problemy z zakresu otologii, w tym najnowsze możliwości stosowania implantów słuchowych, a także współczesne poglądy na etiologię i leczenie szumów usznych, zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Podczas spotkania organizowany będzie również próbny test dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz Sesja trudnych przypadków prowadzona przez egzaminatorów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Otorynolaryngologii, Audiologii i Foniatrii oraz z Otorynolaryngologii Dziecięcej.

– Bardzo cieszy mnie, że w tym roku spotykamy się w Dniu dla Ucha i Słuchu, który ma na celu zwrócenie uwagi na problem zaburzeń słuchu. Bardzo istotne jest ich wczesne wykrywanie, szczególnie w wieku wczesnoszkolnym, dlatego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest tak zaangażowany w program badań przesiewowych słuchu wśród dzieci – mówi Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii, prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu został ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. W skali globu 5 procent, czyli około 360 milionów ludzi cierpi na poważne zaburzenia słuchu, a ponad 1 mld – odczuwa ich wpływ na codzienną komunikację. Wśród przyczyn WHO wymienia też zbyt głośną muzykę czy szkodliwy hałas w pracy. Problemy mogą pojawić się także we wczesnym dzieciństwie, jako skutek chorób takich jak świnka, odra czy zapalenie opon mózgowych. Szczególną grupę stanowią także ludzie w wieku senioralnym, ponieważ u 70% z nich występują różnego rodzaju zaburzenia słuchu.

Podczas konferencji omawiana będzie również diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w zaburzeniach słuchu, głosu i mowy, choroby nosa, gardła, uszu i krtani czy implanty słuchowe. Ciekawym punktem programu konferencji będzie panel konsultantów krajowych i wojewódzkich, którego celem jest przygotowanie praktycznych wytycznych dla środowiska medycznego.