Spółki DANONE publikują wspólny raport wpływu

Gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników, preferencyjne warunki handlowe dla dostawców oraz wsparcie służb medycznych i osób w kryzysie bezdomności – to przykłady działań, jakie spółki DANONE podjęły w najtrudniejszym etapie pandemii.

Współpracując z lokalnymi dostawcami, rozwijając produkcję w kraju i eksport – który obejmuje aż 120 rynków – spółki DANONE wygenerowały 3,57 mld zł w polskiej gospodarce. Każde utrzymane miejsce pracy w firmie przełożyło się na zatrudnienie czterech kolejnych osób w innych sektorach – łącznie to przeszło 16 tysięcy miejsc pracy. Te i inne działania podsumowano w najnowszym raporcie wpływu.

Egzamin z odpowiedzialności

Bez względu na trudny kontekst społeczny i gospodarczy roku 2020, spółki DANONE nie tylko kontynuowały realizację swoich zobowiązań, ale również udzieliły znaczącej pomocy tym, którzy jej potrzebowali – udowodniając, że zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność traktują na równi z dążeniem do wzrostów biznesowych.

Pracownicy otrzymali niezbędne środki ochrony indywidualnej, elastyczną organizację pracy oraz gwarancję zatrudnienia i utrzymania wynagrodzeń w najtrudniejszym okresie pandemii. Dostawcy i partnerzy biznesowi mogli skorzystać ze specjalnych warunków, umożliwiających utrzymanie ciągłości dostaw i zachowanie płynności finansowej. Pomoc otrzymali również bezpośrednio walczący z pandemią: pracownicy placówek medycznych, ratownicy, chorzy w szpitalach, organizacje pozarządowe, seniorzy i osoby w kryzysie bezdomności.

Zobowiązania na rzecz zdrowia i planety

W 2020 spółki DANONE realizowały odważne i potrzebne inicjatywy, niosąc pomoc tam, gdzie było to potrzebne. Dostrzegając dalsze potrzeby w zakresie ochrony zdrowia i środowiska, spółki ogłaszają zobowiązania na kolejne lata.
DANONE zobowiązuje się do:

  • PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROM ŻYWIENIOWYM POLAKÓW, koncentrując się na promowaniu właściwych nawyków i wyborów żywieniowych oraz rozwijaniu wartościowej oferty produktowej.
  • OCHRONY NATURALNYCH ZASOBÓW PLANETY poprzez dążenie do obiegu zamkniętego swoich opakowań, zero emisyjności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz promocję rolnictwa regeneratywnego i diety planetarnej – korzystnej dla zdrowia i środowiska.
Dla zdrowia i planety, bez względu na okoliczności

Choć pandemia niemal wyhamowała gospodarkę, nie zatrzymała zmian klimatycznych i skierowała szczególną uwagę na szereg kwestii w zakresie zdrowia, na które zasadniczy wpływ ma wartościowa żywność, a ta z kolei zależna jest od stanu środowiska. Dlatego DANONE silnie koncentruje się na obu tych obszarach. Firma nieustannie doskonali receptury swoich produktów i upraszcza etykiety, jednocześnie zachęcając do podejmowania świadomych wyborów żywieniowych – jako pierwszy producent rozpoczęła wprowadzanie systemu Nutri – Score na etykiety produktów mlecznych.

– Na każdy nasz produkt spoglądamy kompleksowo. Konsekwentnie udoskonalamy receptury i rozwijamy ofertę, każdego roku wprowadzając dziesiątki innowacji wspierających konsumentów w komponowaniu właściwej diety. Służy temu również prosty design opakowań zapewniający łatwy dostęp do kluczowych informacji żywieniowych. Wszystko po to, by ułatwiać prawidłowe wybory. – mówi Marek Sumiła – Dyrektor rynku Polska i Kraje Bałtyckie

Wytwarzając wartościową żywność, DANONE skupia się również na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. – Sięgając po zasoby naturalne niezbędne do wytworzenia wartościowej żywności zawsze działamy w poszanowaniu środowiska naturalnego. Począwszy od sposobu pozyskiwania surowców i składników, poprzez wytwarzanie produktów, aż po realizację dostaw. Pozyskujemy wodę w sposób w pełni zrównoważony, promujemy rolnictwo regeneratywne, a w naszych zakładach zredukowaliśmy do niezbędnego minimum zużycie wody i energii elektrycznej. Szanując zasoby naturalne, stanowczo przeciwdziałamy też marnowaniu żywności. – wyjaśnia Edyta Krysiuk – Kowalczyk, Dyrektorka ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju.

Spółki DANONE dążąc do obiegu zamkniętego, zmieniają opakowania na bardziej zrównoważone, współpracują z innymi przedstawicielami branży na rzecz efektywnego systemu zbiórki i recyklingu w Polsce oraz inspirują konsumentów do postaw proekologicznych.

Więcej: https://danone.pl/assets/articles/DANONE-Raport-wplywu2020_Razem-dla-lepszego-jutra.pdf