Śniadanie Daje Moc – czas na realne efekty

W szkołach podstawowych w całej Polsce trwa piąta edycja programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. Jego celem jest propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów i zmniejszanie zjawiska niedożywienia w szkołach. Pięć edycji programu przynosi już, zdaniem nauczycieli, realne, pozytywne efekty. Organizator programu – Partnerstwo dla Zdrowia – zapytał nauczycieli o ich spostrzeżenia dotyczące odżywiania dzieci oraz zjawiska niedożywienia w klasach.

Apatia, gorsze wyniki w nauce, agresywne zachowania, wykluczenie z grupy rówieśników – tak wygląda w ekstremalnych przypadkach szkolna rzeczywistość dziecka niedożywionego. Często od spostrzegawczości nauczyciela zależy szybka interwencja w sytuacji, gdy uczeń regularnie nie przynosi do szkoły drugiego śniadania a na lekcjach jest głodny.

Z ankiety przeprowadzonej przez MillwardBrown* na zlecenie Partnerstwo dla Zdrowia wśród nauczycieli uczestniczących i nieuczestniczących w programie Śniadanie Daje Moc wynika, że większość wychowawców w takiej sytuacji w pierwszej kolejności decyduje się na indywidualny kontakt z rodzicami. Gdy uczniowie szkół biorących udział w programie Śniadanie Daje Moc nie przynoszą drugiego śniadania, rzadziej wynika to – zdaniem nauczycieli – z roztargnienia dzieci, a częściej z problemów rodzinnych – zaniedbania ze strony rodziców (46%), zapracowania i braku czasu opiekunów (37%), braku dostatecznych środków w rodzinie (27%). Pedagodzy biorący udział w programie Śniadanie Daje Moc częściej reagują na problem i są na niego bardziej uwrażliwieni niż nieuczestniczący nauczyciele.

Program Śniadanie Daje Moc zwiększył też wyraźnie zaangażowanie rodziców w żywienie dzieci. Aż 56% nauczycieli biorących udział w programie zauważyło pozytywną zmianę, podczas gdy wśród nauczycieli nie związanych z programem tylko 32% miało takie obserwacje.

W ocenie nauczycieli rośnie jakość drugich śniadań przynoszonych przez uczniów – niemal połowa nauczycieli uczestniczących w programie zauważyła poprawę jakości śniadań, podczas gdy wśród nieuczestników poprawa nastąpiła w 33% klas
W klasach objętych programem wzrósł odsetek dzieci przynoszących do szkoły śniadania i są one wyższej jakości niż w pozostałych klasach (częściej pojawiają się warzywa i owoce oraz produkty mleczne, rzadziej pączki i drożdżówki).

Zwyczaj wspólnego jedzenia drugiego śniadania w klasie przynosi także inny pozytywny efekt – aż 75% nauczycieli zaangażowanych w program „Śniadanie Daje Moc” zachęca dzieci, by dzieliły się posiłkiem z kolegami, którzy tego dnia z różnych powodów nie mają nic do zjedzenia.