Sklepy Carrefour zagospodarują odpady BIO

Sklepy Carrefour w Polsce przekazują blisko 400 ton bioodpadów kwartalnie do kompostowni. Odpady bio to nienadające się do sprzedaży warzywa i owoce, które dzięki działaniom Carrefour nie trafiają na składowisko, ale są przetwarzane na kompost wykorzystywany m.in. do użyźniania terenów miejskich, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz do celów rolniczych.

Inicjatywa „Gospodarowanie odpadami BIO” zapoczątkowana została w 2012 roku w hipermarkecie w Tczewie, który jako pierwszy podpisał umowę o współpracy z lokalną kompostownią. Obecnie w inicjatywę zaangażowanych jest już 28 hiper- i supermarketów Carrefour z województw: małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i podkarpackiego. Sklepy regularnie przekazują nienadające się do sprzedaży warzywa i owoce do lokalnych kompostowni lub do operatora specjalizującego się w gospodarowaniu odpadami, jeśli w pobliżu sklepu nie ma przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem odpadów bio. Następnie operator przekazuje bioodpady do współpracujących z nim kompostowni.

Prowadząc efektywną gospodarkę bioodpadami Carrefour przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska. Zamiast tego warzywa i owoce nienadające się do dalszej sprzedaży poddawane są recyklingowi organicznemu, a pozyskiwany z nich kompost jest stosowany m.in. do rekultywacji obszarów zdegradowanych oraz do celów rolniczych.

– W inicjatywę „Gospodarowanie odpadami BIO” włączamy coraz więcej sklepów naszej sieci. W tej chwili jest ich już prawie 30 i na tym nie poprzestajemy. W planach mamy włączenie do projektu kolejnych hiper- i supermarketów. Sklepy przekazują kwartalnie kilkaset ton odpadów do przetworzenia na kompost. W pierwszym kwartale 2015 roku było to 397,77 ton – mówi Barbara Kowalska, Senior Menedżer Działu Jakości Carrefour Polska. Poprzez nasze działania chronimy środowisko, ale chcemy też inspirować rozwój małych kompostowni w wielu miejscowościach oraz pobudzać rozwój lokalnej przedsiębiorczości w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów bio – dodaje Barbara Kowalska.

„Gospodarowanie odpadami BIO” jest elementem międzynarodowego programu „STOP Marnotrawstwu” realizowanego przez Carrefour. Celem programu jest walka z marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie postaw proekologicznych wśród klientów, pracowników oraz dostawców.

W ramach realizacji programu, Carrefour przekazuje do ponownego wykorzystania także odpady drewniane. Tylko w pierwszym kwartale tego roku sieć oddała ich 62 tony. W sklepach wdrażane są również nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, takie jak systemy chłodnicze oparte na technologii CO2, oświetlenie LED, czy energooszczędne lodówki. Zastosowanie w sklepach Carrefour lamp LED powoduje zmniejszenie zużycia energii potrzebnej na oświetlenie w ciągu miesiąca o 20-30%, a system chłodniczy oparty na technologii CO2 pozwala miesięcznie zaoszczędzić od 30 do 40% energii elektrycznej w porównaniu z okresem przed modernizacją. W wybranych sklepach działa też innowacyjny system free cooling, dzięki któremu wykorzystuje się wysoką lub niską temperaturę wód podziemnych do chłodzenia bądź ogrzewania powietrza. Ponadto, w Carrefour wprowadzono Transport Management System (TMS), pozwalający optymalizować trasę dostaw, zmniejszać liczbę ciężarówek oraz liczbę kilometrów pokonywanych przez pojazdy.