Siły zbrojne Włoch walczą z koronawirusem

CVirus_Cremona_Sondrio_a1

Prawie 60 tys. osób we Włoszech jest zakażonych koronawirusem Covid-19 (dane z dnia 23 marca 2020 roku) – jest to najwyższa liczba potwierdzonych przypadków po Chinach. Aby pomóc w tych warunkach epidemii, włoski Minister Obrony Narodowej, Lorenzo Guerini, udostępnił włoskim instytucjom śmigłowce HH-101A.

Po raz pierwszy włoskie siły powietrzne używały śmigłowców HH-101 do transportu w warunkach izolacji biologicznej, zgodnie ze specjalnymi procedurami aeromedycznymi oraz posługując się takim sprzętem jak ATI (Aircraft Transit Isolator – Izolator Tranzytu Statkami Powietrznymi), specjalnymi izolowanymi noszami zaprojektowanymi dla transportu wysoce zakażonych pacjentów w warunkach izolacji biologicznej.

Śmigłowce HH-101A Caesar włoskich sił powietrznych są obsługiwane przez załogi z 9. Dywizjonu stacjonującego w bazie lotniczej Grazzanise (Środkowopołudniowe Włochy) oraz z 15. Dywizjonu stacjonującego w bazie powietrznej Cervia (Północne Włochy) i – wraz ze specjalistycznym zespołem medycznym sił powietrznych, zdolnym do realizacji transportu w warunkach izolacji biologicznej – mają za zadanie przewożenie pacjentów zarażonych koronawirusem znajdujących się w szpitalach lub strukturach medycznych.

Włoskie siły powietrzne wspierają Departament Obrony Cywilnej

Włoskie siły powietrzne prowadzą stałe zarządzanie stanem zagrożenia zdrowia publicznego, wspierając Departament Obrony Cywilnej oraz inne instytucje zaangażowane w walkę z koronawirusem. Po pierwszych przypadkach zakażenia, które miały miejsce w Północnych Włoszech w lutym br., narodowe siły zbrojne udostępniły infrastrukturę wojskową rozmieszczoną na całym Półwyspie Apenińskim, dysponując około 2200 salami i 6600 łóżkami – na wypadek gdyby konieczne było monitorowanie lub odizolowanie dużej grupy ludzi. Włoska armia, marynarka wojenna, siły powietrzne oraz korpus karabinierów także udostępniły swój personel medyczny i pielęgniarski, aby wesprzeć szpitale i obywateli.

Włoska Kwatera Główna Operacji Połączonych (JOHQ) uruchomiła Salę Operacyjną (czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), która odpowiada na potrzeby związane z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa. JOHQ koordynowała także całość transportu obywateli Włoch z zagranicy, a teraz zarządza przepływem informacji oraz udostępnia je innym departamentom. Ponadto JOHQ monitoruje sytuację włoskiego personelu militarnego zaangażowanego w międzynarodowe misje i operacje na całym świecie, zapewniając jego ochronę przy wykorzystaniu odpowiednich środków zapobiegawczych.

Powaga sytuacji we Włoszech

Powaga sytuacji we Włoszech doprowadziła do zawieszenia działalności oświatowej we wszystkich szkołach wojskowych, wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Tę informację przekazał włoski szef sztabu obrony Enzo Vecciarelli, który wyjaśnił w oświadczeniu, że decyzję podjęto “zgodnie z rozporządzeniem włoskiego premiera”, podkreślając, że ministerstwo obrony pracuje nad zagwarantowaniem ciągłości operacyjnej wraz z ochroną zdrowia personelu sił zbrojnych.

Śmigłowiec HH-101 jest w stanie wykonywać wiele różnych rodzajów zadań, włączywszy w to misje: poszukiwawczo-ratownicze, ratowania personelu, operacji specjalnych oraz przechwytywania wolno latających statków powietrznych. Ten model to jedna z najbardziej zaawansowanych konfiguracji produkowanego przez koncern Leonardo 16-tonowego śmigłowca AW101.

Najbardziej zaawansowane technologie

W śmigłowcu AW101 koncern Leonardo zawarł najbardziej zaawansowane technologie, systemy misji oraz swoją wiedzę ekspercką w zakresie produkcji i sprawdzoną konstrukcję statku powietrznego. Mając największą kabinę w swojej klasie o wysokości pozwalającej na transport w pozycji stojącej, znakomite cechy w zakresie bezpieczeństwa i będąc wyposażonym w najnowsze osiągnięcia w zakresie redukcji wibracji, AW101 nadaje się idealnie do misji: transportu ładunków, poszukiwawczo-ratowniczych dalekiego zasięgu, operacji morskich oraz transportu VIP-ów, urzędników rządowych wysokiego szczebla.