Sektor MSP przez rzetelność zbliża się do CSR-u

Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisała się na stałe w strategię działań realizowanych przez duże firmy i wielkie korporacje. W przypadku przedsiębiorstw z sektora MSP, te w większości nie znają w ogóle pojęcia CSR, a realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, zupełnie nie są tego świadome, działając często chaotycznie i okazjonalnie.

Edukacja i świadoma strategia

Wiedza na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców i zarządzających z sektora MSP w dalszym ciągu jest niewielka. Potwierdzają to ostatnie badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z których wynika, że z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu spotkało się zaledwie 33,6 proc. badanych. Dla wielu z nich pojęcie to rozumiane jest jako pojedyncza akcja związana np. ze wsparciem lokalnej społeczności czy zebraniem eko-śmieci. Działania CSR często realizowane są na zasadzie jednorazowego zrywu albo w ogóle zaniedbywane. Społeczna odpowiedzialność biznesu niesie dla firmy wiele zalet zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, dlatego tak ważna jest znajomość mechanizmów CSR oraz świadoma i dobrze przemyślana strategia działań.

Wpływ na lokalną społeczność

Zgodnie z definicją CSR, bycie odpowiedzialnym to nie tylko spełnianie określonych regulacji formalnych czy też prawnych, ale przede wszystkim podejmowanie świadomych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Bardzo często to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa znacząco wpływają na lokalne społeczności. Dlatego też o wiele prościej jest im zauważyć ich problemy i potrzeby, a przez podjęcie odpowiednich działań wpłynąć na polepszenie komfortu ich życia.

CSR zmienia postrzeganie firmy przez pracowników

Jednak CSR to nie tylko działania na rzecz lokalnych społeczności, to również inicjatywy podejmowane wewnątrz firmy z myślą o prowadzonej działalności oraz o pracownikach. Pomagają one zwiększać zaangażowanie pracowników, integrują zespół oraz wpływają pozytywnie na postrzeganie firmy i jej zarządu przez pracowników.

Spośród wielu ciekawych inicjatyw, najbardziej popularne stały się programy podnoszące kwalifikacje pracowników czy propagowanie ekologii w miejscu pracy, jak np. programy recyklingowe dotyczące artykułów biurowych, używanie energooszczędnego oświetlenia, zachęcanie do ograniczenia zużycia wody. Zaletą takich działań są nie tylko oszczędności, ale też motywacja pracowników do osiągania celów firmy, poprawa komunikacji i relacji między pracownikami a także zaszczepienie pracownikom poczucia przynależności do firmy, która działa w sposób społecznie odpowiedzialny.

CSR to także biznesowe korzyści

Działania w ramach CSR mogą przynieść ogromne korzyści także pod kątem biznesowym, a dobrze przemyślane mogą stanowić kluczowe i strategiczne narzędzie podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, co jest niezwykle ważne w sektorze MSP. Ponadto wzmacnianie relacji z partnerami biznesowymi może być impulsem do podejmowania innowacyjnych rozwiązań oraz przyczynić się do postrzegania firmy, jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera w biznesie, co jest naturalną konsekwencją zaangażowania społecznego.

Pozytywny odbiór firmy i prowadzonych przez nią działań, ułatwia sprawne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, ale i zdobycie jej akceptacji i poparcia. Ponadto wpływa na wzrost efektywności prowadzonej przez nią działalności, umacnia jej pozycję na rynkach, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu ma duże znaczenie.

Jak wynika z dostępnych na rynku badań, dla 76 proc. ankietowanych to, że firma jest społecznie zaangażowana ma duże znaczenie przy wyborze danego produktu. Potwierdza to zatem, że CSR może stanowić również doskonałe narzędzie marketingowe podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym. Za jego pośrednictwem firma może nie tylko zwiększyć sprzedaż, czy utrzymać swoich dotychczasowych klientów, ale także przyczynić się do pozyskania nowych.

Do podejmowania inicjatyw związanych ze społecznym zaangażowaniem, od dawna zachęca i wspiera Program Rzetelna Firma, który zrzesza 48 tys. przedsiębiorców z całej Polski. Rzetelna Firma angażuje się m.in. w niezwykle ciekawą akcję, jaką są Pokoje Życzliwości – inicjatywę, dzięki której szare i ponure świetlice szpitalne na dziecięcych oddziałach stają się kolorowymi i przyjaznymi miejscami, w których najmłodsi pacjenci mogą oderwać się od szpitalnej rzeczywistości. Kolejny Pokój Życzliwości zostanie otwarty już 21 listopada w NZOZ Szpitalu Miejskim w Żorach http://www.pokojezyczliwosci.pl/

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz ważniejszym elementem działalności polskich przedsiębiorstw. Wizerunek firmy oceniany jest dzisiaj nie tylko pod kątem jakości usług i wypłacalności finansowej, również w świetle odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje firma.

Pamiętajmy jednak, że niezwykle ważne jest to, aby zakres podejmowanych działań i inicjatyw, a w szczególności zaangażowanie firmy były odpowiednie do skali jej działalności.

Waldemar Sokołowski
Rzetelna Firma