Sektor bankowy coraz bardziej zaangażowany w akcje społeczne

Działania CSR wprowadza do swojej strategii coraz więcej firm. Poza aspektem etycznym budują one wizerunek marki w oczach jej pracowników, inwestorów i klientów. Rozwój internetu i nowe technologie ułatwiają przedsiębiorstwom podejmowanie działań w tym obszarze. Szczególne pole do popisu ma w tym obszarze sektor bankowy. Potwierdza to przykład Banku Millennium, który został właśnie nagrodzony najbardziej prestiżową w branży finansowej nagrodą za działania prospołeczne.

 

 Trudny do wymówienia i zinterpretowania skrót CSR my tłumaczymy prosto i praktycznie: lubimy pomagać, dbamy o środowisko i ułatwiamy życie. Społeczna odpowiedzialność biznesu zawsze była dla nas szalenie istotna. Obserwując rozwój tej idei, wydaje się, że ulega ona redefinicji, której powodem jest postępująca cyfryzacja i rozwój internetu – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Iwona Jarzębska, prezes Fundacji Banku Millennium.

Komisja Europejska definiuje CSR jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ, jaki wywiera na społeczeństwo. Z kolei OECD posługuje się szerszym pojęciem RBC, czyli „odpowiedzialne prowadzenie biznesu”. Oba terminy dotyczą tego samego: firm, które realizują swoje cele biznesowe z dbałością o relacje z otoczeniem i z poszanowaniem środowiska.

Jak zauważa Iwona Jarzębska, dostęp do nowych technologii ułatwia branży finansowej inicjowanie działań w obszarze CSR, przeciwdziałając wykluczeniu finansowemu i demokratyzując dostęp do produktów.

 Rozwój internetu sprawia, że usługi bankowe są coraz bardziej powszechne i łatwo dostępne, również dla klientów o różnym zakresie niepełnosprawności. Widzimy, że rozwój internetu redefiniuje pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawia, że poziom wykluczenia finansowego z roku na rok maleje. Co więcej, klienci mają dostęp nie tylko do usług bankowych, lecz także dzięki platformie bankowej mogą na przykład nieodpłatnie korzystać z udogodnień i usług e-administracji – mówi Iwona Jarzębska.

Takie działania przestają być postrzegane jako forma marketingu i coraz więcej firm wpisuje CSR na stałe do swojej strategii. Odpowiedzialny biznes ma wiele zalet: poza aspektem etycznym buduje wizerunek firmy w oczach jej pracowników, inwestorów i klientów. Zwiększa zaufanie do marki i pomaga wykształcić świadomych konsumentów. Jest to opłacalne dla obu stron.

– CSR jest dla nas priorytetem. W taką działalność angażują się wszyscy pracownicy banku, dlatego jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy nagrodzeni przez „Euromoney” nagrodą „Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes społecznie odpowiedzialny” – mówi Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium – Tak naprawdę trudno dokładnie wyjaśnić, czym jest CSR. My rozumiemy go jako dbałość o środowisko naturalne i ułatwianie życia naszym klientom.  

Podobnie jak jednym zdaniem trudno zdefiniować CSR, tak trudno również o dane obrazujące skalę zaangażowania polskich firm w tego typu działania. Z pewnością jest ono coraz większe, co potwierdza ostatni raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który zgromadził rekordową jak dotychczas liczbę 180 firm i 880 projektów z tego obszaru.

Cykliczne badania FOB z roku na rok gromadzą coraz więcej takich inicjatyw. Skalę popularności CSR pokazują też coraz liczniejsze konferencje i nagrody przyznawane firmom o dużych zasługach na tym polu. Jedna z najbardziej prestiżowych trafiła w tym tygodniu do Banku Millennium, który został uznany przez magazyn „Euromoney” za najlepszy bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii „biznes społecznie odpowiedzialny”.

– Argumentując wybór, jury konkursu podkreśliło, że otrzymujemy tę nagrodę za wysoką jakość i szybkość raportowania oraz za różnorodność i kompleksowość programów społecznych, których integralną częścią jest innowacyjność i cyfryzacja – mówi Iwona Jarzębska.

„Euromoney” to jeden z najbardziej prestiżowych na świecie magazynów o tematyce finansowej. Równie dużą rangę mają przyznawane przez pismo wyróżnienia Euromoney Awards for Excellence. To jedne z najważniejszych nagród w branży bankowej na świecie. Tegoroczni zwycięzcy (co roku oceniane są najlepsze banki z ponad stu krajów) zostali ogłoszeni 6 lipca podczas gali w Londynie, a w kategorii „biznes społecznie odpowiedzialny” nagrodzono tylko jeden bank – Bank Millennium.

Bank Millennium poprzez nowoczesne rozwiązania w bankowości internetowej wspiera cyfrową rewolucję w administracji i ułatwia klientom korzystanie z niej. W zakresie kultury od lat sponsoruje Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. Bank i jego pracownicy w ramach wolontariatu angażują się w działalność edukacyjną. Przykładem jest program „Elementarz Finansowy”, w ramach którego przedszkolaki zdobywają podstawową wiedzę na temat finansów. W zakresie ochrony środowiska Bank Millennium wdraża rozwiązania, które mają na celu ograniczenie ilości zużywanych materiałów, energii, paliw i wody. Strategię związaną z odpowiedzialnym społecznie biznesem bank konsekwentnie prowadzi od wielu lat, co potwierdza obecność w Respect Index, indeksie giełdowych spółek z najlepszymi praktykami w zakresie CSR.

Źródło: Newseria