Salony Orange bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

W ponad 150 placówkach Orange Polska, w miastach na prawach powiatu, nie ma już żadnych barier utrudniających korzystanie z nich przez klientów z niepełnosprawnościami. Firma dąży to tego, aby wszystkie salony w jak najlepszy sposób spełniały oczekiwania klientów.

 

Dostosowując salony Orange Polska zrealizowała zalecenia z rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych przez dostawców usług telefonicznych. Zakłada ono m.in. dostosowanie do specjalnych potrzeb tych klientów obsługi, punktów sprzedaży i strony internetowej.

– Chodzi przede wszystkim o przedsięwzięcia niwelujące bariery społeczne w dostępie do usług telekomunikacyjnych i form nowoczesnej komunikacji. Wśród najbardziej zagrożonych są osoby z niepełnosprawnościami – uważa Bożena Leśniewska – Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Orange Polska. Odpowiednie dostosowanie salonów jest jedną z wielu rzeczy, które robimy jako firma i nie wynikają one z rozporządzeń, ale z wsłuchiwania się w potrzeby klientów. Po prostu jest to nasza powinność i staramy się ją wypełniać najlepiej jak potrafimy.

Salony spełniające kryteria zapewniają:

  • swobodny dostęp bez barier architektonicznych;
  • dodatkowo przeszkolonych konsultantów;
  • oznaczone stanowisko z niskim biurkiem;
  • możliwość wydrukowania dokumentów powiększoną czcionką;
  • możliwość złożenia zlecenia na otrzymywanie faktury i dokumentów w pliku tekstowym, powiększoną czcionką lub w alfabecie Braille’a;

​Wejście do salonu oznaczone jest odpowiednimi symbolami wskazanymi przez MAC. Również stanowisko dostosowane do obsługi klientów z niepełnosprawnościami jest oznaczone w widoczny sposób. Lista dostępnych salonów można znaleźć na stronie www.salony-orange.wp.pl
Ponadto w każdym salonie Orange Polska można poprosić o wydrukowanie dokumentów tj. regulamin, cennik, wzór umowy powiększoną czcionką. Dodatkowo można zamówić dokumenty w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki oraz w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym, które dostarczone zostaną w ciągu 30 dni od daty zamówienia.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z odpowiednio przystosowanych publicznych automatów telefonicznych. Lista dostępnych automatów na stronie www.publitel.pl

Orange Polska prowadzi dialog z ekspertami i organizacjami zajmującymi się osobami z problemami słuchu, wzroku czy ruchowymi. W przygotowaniu materiałów informacyjnych i szkoleń dla pracowników współpracuje z Fundacją Integracja.

Nowe technologie i rozwiązania techniczne wprowadzane przez firmę Orange Polska z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami wpisują się w zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dla Integracji – eksperta w zakresie niepełnosprawności – Orange Polska jest wrażliwym społecznie przyjacielem naszego środowiska. Cieszy mnie, że firmy dostrzegają potencjał klientów z niepełnosprawnością, otwierają się na ich potrzeby, poznają ich oczekiwania, uczą się współpracy, właściwej ich obsługi i na co dzień zabiegają jak o wszystkich innych klientów – stwierdził Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja.

OPL wspólnie z innym partnerem społecznym – Fundacją Widzialni – pracuje nad ułatwieniem dostępu osobom z niepełnosprawnościami do strony internetowej www.orange.pl

Serwis Orange Polska jest bogaty w innowacyjne funkcjonalności. Prace nad dostosowaniem go do standardu WCAG 2.0 – ogólnoeuropejskiego standardu dostępności, intensywnie trwają od końca 2012 roku. Regularnie są przeprowadzane audyty dostępności i z każdym audytem dostępność strony internetowej wzrasta. W prace nad serwisem zaangażowani są eksperci ds. dostępności i konsultanci niepełnosprawni. Zespół Orange uczestniczy w szkoleniach i bieżących konsultacjach z ekspertami, wprowadza zmiany wpływające na dostępność serwisu. Dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu uważam, że serwis Orange do kwietnia 2016 będzie całkowicie przyjazny wszystkim osobom cyfrowo wykluczonym – powiedział Wojciech Kulesza, Prezes Fundacji Widzialni.

Opis wszystkich udogodnień, które mogą być najbardziej korzystne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie www.orange.pl w zakładce „bez barier”.