Ryszard Hordyński: ESG jest dziś niezbędnym warunkiem do utrzymania konkurencyjności

ESG zmienia reguły gry w biznesie, jak i ich nie zmienia – nieco zaskakująco rozpoczął swoją wypowiedź Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska, której udzielił dla raportCSR.pl podczas I Kongresu ESG. Po czym przedstawił przykłady doświadczeń globalnego koncernu, będącego liderem w technologicznych innowacjach i w realizacji projektów ESG.

Czy ESG zmienia reguły gry w biznesie? Jakie działania z zakresu ESG prowadzi Huawei? Jak koncern wspiera edukację? Na ile istotna jest dla koncernu kwestia inkluzji? – na te pytania Ryszard Hordyński odpowiadał nawiązując do licznych, konkretnych inicjatyw Huawei, za którymi można łatwo dostrzec biznesową wizję technologicznego giganta.

„Szanujące się poważne korporacje, działające na rynku od lat, dobrze wiedzą, że dziś nie wystarczy konkurować produktowo” – mówił, oceniając rolę ESG w światowej gospodarce. Ujawnił też, na który z elementów ESG koncern zwraca szczególną uwagę, zarazem realizując wielkie projekty obejmujące całe spektrum idei zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczące różnorodności i włączania.

Jednym z wątków wypowiedzi, udzielonej po zakończeniu debaty panelowej dotyczącej standardów zrównoważonego rozwoju w biznesie, w której dyrektor Hordyński uczestniczył, była kwestia rozszerzania wymagań dotyczących ESG na łańcuch dostawców koncernu, a tym samym rozprzestrzeniania się zasad zrównoważonego rozwoju i edukowania mniejszych firm.

W słowach dotyczących wspierania edukacji, dyrektor Hordyński wykazał – znów na konkretnych przykładach – pożyteczną synergię między określonymi przez ONZ celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, podnoszeniem kwalifikacji których oczekuje rynek pracy a perspektywicznymi potrzebami samej firmy.

Także idea Diversity & Inclusion umożliwiła koncernowi podjęcie wielu zróżnicowanych inicjatyw, z których każda może być inspirująca dla innych organizacji. „Tylko od naszych zdolności intelektualnych i innowacyjności – bo naprawdę można zrobić wiele dobrych rzeczy – zależy to, co możemy zrealizować” – skonkludował przedstawiciel Huawei Polska.