Ruszyło coroczne głosowanie internautów na najlepsze raporty ESG

15 września rozpoczęło się głosowanie internetowe na najlepiej sporządzone publikacje zakwalifikowane do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Głosować może każda osoba zainteresowana raportowaniem niefinansowym przedsiębiorstw i organizacji. Głosowanie odbywa się na stronie raportyzr.pl i trwa do 7 października br. Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie na uroczystej gali w Warszawie.

Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Najlepiej sporządzone raporty ESG zostaną wybrane już po raz szesnasty, a wyboru dokona jury złożone z 28 ekspertów i ekspertek.

W tegorocznej edycji zgłoszono rekordową liczbę raportów. Do konkursu zakwalifikowało się 76 publikacji, w tym 55 raportów zrównoważonego rozwoju, 18 raportów zintegrowanych i 3 raporty wpływu. 28 raportów zostało zgłoszonych po raz pierwszy, a 12 raportów zostało zgłoszonych przez organizacje pozabiznesowe.

Raporty do konkursu mogły zgłaszać firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021.

W konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” zostaną przyznane następujące nagrody: nagroda za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju, nagroda za najlepszy raport zintegrowany, nagroda za najlepszy debiut, a także jedna nagroda główna. Dodatkowo nagrody przyznają Giełda Papierów Wartościowych oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak co roku, tym razem również jedna z nagród zostanie przyznana w wyniku głosowania internautów.

Jak zagłosować na najlepszy raport ESG?

Każda osoba, która jest zainteresowana sprawozdawczością pozafinansową firm i organizacji, może oddać głos na trzy – jej zdaniem – najlepsze raporty zakwalifikowane do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Aby to zrobić, należy wybrać dokładnie trzy raporty na stronie www.raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport, a następnie podać swój adres e-mail i wybrać grupę interesariuszy, do której się należy. Adres e-mail jest niezbędny do weryfikacji oddanego głosu. Głos zostanie zapisany w systemie i staje się ważny dopiero po jego potwierdzeniu, co odbywa się poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail.

Z raportami zakwalifikowanymi do tegorocznej edycji konkursu i biorącymi udział w głosowaniu można zapoznać się poprzez bibliotekę raportów dostępną na stronie: www.raportyzr.pl/biblioteka-raportow lub na stronie głosowania po kliknięciu w podgląd wybranego raportu.