Ruszyła druga edycja konkursu “Recycling na miarę”

Fundacja VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego po raz drugi ogłosiły konkurs plastyczny „Recykling na miarę”. W tym roku tematem wiodącym konkursu jest „Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe”. W konkursie bierze udział ponad stu uczniów z 27 szkół z województwa świętokrzyskiego. Ich zadaniem jest przygotowanie prac artystycznych z wykorzystaniem odpadów tekstylnych. Konkurs zainaugurowany został 27 marca 2018 r. warsztatami w Pracowniach artystycznych ZPSP.

 

Inspiracją dla tematu przewodniego drugiej edycji konkursu „Recycling na miarę” jest ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informacyjne, artystyczne, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość w tym zakresie.

Konkurs prowadzony jest przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Patronat objęły Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Radio Kielce S.A.

Zgodnie z Regulaminem konkursu prace należy przygotować w trzech kategoriach:

Dziedzictwo materialne – obejmujące budynki, które same mogą zawierać zainstalowaną sztukę, taką jak organy, witraże i freski, duże instalacje przemysłowe. Należą do nich obiekty istotne dla archeologii, architektury, nauki i technologii o określonej kulturze.

Dziedzictwo naturalne – obejmuje wsie i środowisko naturalne, w tym flora i fauna, a także elementy geologiczne.

Dziedzictwo niematerialne – przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i tradycji – tematem niematerialnym w Konkursie są Legendy Świętokrzyskie

Każda zgłaszająca się szkoła może przesłać od 3 do 12 prac konkursowych. Prace przyjmowane są do 1.06.2018 r. Wyboru 12 najlepszych prac dokona Kapituła na posiedzeniu, które zwołane zostanie najpóźniej 7.06.2018 r.

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne w zakładce konkursu na stronie Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

Konkurs “Recykling na miarę” wpisuje się w nurt Textile Upcycling, który jest formą przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Liderem trendu jest VIVE Group dla której istotnym elementem długofalowej strategii jest dążenie do dalszego rozwoju potencjału biznesowego przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia, które staje się coraz bardziej wrażliwe na środowiskowy i społeczny wpływ największych graczy biznesowych.