Ruszyła druga edycja akcji Banku BNP Paribas „Gdzie są nasze Patronki”

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

Rozpoczęła się druga edycja akcji BNP Paribas „Gdzie są nasze Patronki”, w której bank przewidział granty dla 15 placówek, w tym przedszkoli, które nie mają jeszcze żadnego imienia, a chciałyby obrać wybitne kobiety na swoje Patronki. W pierwszej edycji akcji bank zachęcał szkoły do przyjmowania imion żeńskich bohaterek.

Danuta Kobylińska-Walas, Teresa Grodzińska, Wanda Rutkiewicz, Elżbieta Zawacka, Jadwiga Jędrzejowska, Olga Drahonowska-Małkowska – to tylko kilka przykładów kobiet, których dokonania stały się bliższe uczniom i uczennicom szkół, które obrały je na swoje Patronki.

Kobiecych wzorów i autorytetów brakuje dziewczynkom i chłopcom, przecież każdy – niezależnie od płci – może inspirować się ich dokonaniami czy postawą. Pierwsza edycja naszej akcji pokazała, jak potrzebna jest taka inicjatywa. Wsparcie na promocję osiągnięć patronki przekazaliśmy ponad 20 szkołom. W nowym roku szkolnym ruszamy z drugą edycją, rozszerzając ją również na przedszkola. Zachęcamy dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli do nadania ich placówce imienia Patronki, aby w ten sposób popularyzować osiągnięcia kobiet zasłużonych dla lokalnej społeczności, dla Polski, czy na międzynarodową skalę. Oferując granty, chcemy ułatwić szkołom działania edukacyjne umożliwiające upamiętnienie obranej Patronki – mówi Agnieszka Konarzewska, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas.

Historia pełna jest kobiet wyróżniających się w wielu dziedzinach, które warto uhonorować. Tymczasem tylko ok. 10% patronów szkół w Polsce to kobiety. W tegorocznej edycji akcji „Gdzie są nasze Patronki” Bank BNP Paribas przygotował finansowe wsparcie w kwocie 15 000 zł dla wybranych 15 placówek – szkół i przedszkoli – które zgłoszą udział w konkursie.

Bank zachęca zainteresowane placówki do poszukania – wspólnie z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, kandydatek, które reprezentują bliskie im wartości – a następnie wyboru Patronki np. poprzez konsultacje lub głosowanie.

Aby ubiegać się o grant należy wypełnić i przesłać zgłoszenie konkursowe z propozycją, jak szkoła chciałaby uhonorować patronkę i spopularyzować jej dokonania w szkolnej społeczności.

Zgłoszenie można przesłać do 31 stycznia 2023 r. po przeprowadzeniu kompletnej procedury wyboru i nadania Placówce imienia Patronki zgodnie z właściwymi procedurami i przepisami prawa. Istnieje możliwość zgłoszenia, jeśli procedura jest nieukończona, ale tylko jeśli opóźnienie dotyczy działań organów i instytucji innych niż uczestnik konkursu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin akcji dostępne są na stronie internetowej www.patronki.pl.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska