Rusza XV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Rusza XV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Konkurs został objęty patronatem medialnym portalu RaportCSR.pl.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Organizatorzy zapraszają do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce. Autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu,
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl i powinno ono zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.zpf.pl)
  • skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
  • egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.