Rusza XII edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Ruszył nabór zgłoszeń do Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Już teraz firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury przez formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.pracodawcagodnyzaufania.pl. Zwycięzców XII edycji Konkursu poznamy na oficjalnej gali rozdania nagród, która odbędzie się 28 listopada br. w Warszawie, Wyróżnienia zostaną przyznane w 8. kategoriach. Uhonorowani zostaną też dziennikarze i publicyści promujący pro pracownicze idee.

 

Do tej pory jedynie Kapituła Konkursu mogła zgłaszać kandydatów do nagrody. Jednak ze względu na duże zainteresowanie firm, organizatorzy postanowili zmienić regulamin Konkursu i umożliwić przedsiębiorcom samodzielne zgłoszenie. Na stronie internetowej Konkursu, pod adresem: www.pracodawcagodnyzaufania.pl powstała specjalna zakładka z formularzem który umożliwia przedsiębiorcom zaprezentowanie Kapitule polityki pracowniczej, firmy mogą się zgłaszać do 7 listopada 2022 r.

Kapituła Konkursu zachowała jednak prawo zgłaszania kandydatów. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych; organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Biznesu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy organizatorzy postanowili rozszerzyć listę kategorii, w których przedsiębiorcy mogą się zgłaszać. Obok stałej tematyki tj.: Programy stażowe, Wolontariat, Motywacja, Edukacja i Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami, firmy mogą zgłaszać się do nowych kategorii tj.: Lider ESG, Rozwój i cyfryzacja oraz Działalność zagraniczna.

– Niestety nadciągające spowolnienie gospodarcze i problemy geopolityczne sprawiają, że sytuacja pracowników i kandydatów do pracy w części branż może ulec diametralnej zmianie. Z jednej strony rosnąca inflacja przekłada się na coraz większą presję płacową, z drugiej strony wiele podmiotów gospodarczych zaczyna doświadczać poważnych problemów związanych ze wzrostem cen, kosztów prowadzenia działalności i trudnościami z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zmieniają się również postawy zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Okres niepewności związanej nie tylko z wciąż aktywną pandemią, ale również wojną za naszą wschodnią granicą nie sprzyja przy tym zmianie zatrudnienia. Dlatego tym bardziej chcemy docenić firmy, które wykazały w tym trudnym czasie pro pracowniczą postawą – mówi Andrzej Arendarski, prezydent KIG.

Podczas gali, oprócz wyróżnień, zostanie też przyznana nagroda Specjalna Kapituły oraz nagroda Dziennikarska dla publicystów i dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w promocję pozytywnych rozwiązań polityki pracowniczej.

Uroczystą galę, która odbędzie się 28 listopada br., poprzedzą debaty eksperckie, które będą poruszały istotne problemy związane z inflacją oraz jej wpływem na funkcjonowanie pracodawców i pracowników, wpływem wojny i migracji mieszkańców Ukrainy na rynek pracy w Polsce oraz zagadnieniom związanym z problem braku kadr w branżach strategicznych.

– Dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach stanowią barierę w ich działalności. Dlatego firmy, aby utrzymać dobrych pracowników bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy pracownicze. Mamy za sobą bardzo ciężkie dwa lata, a przedsiębiorstwa nadal borykają się z różnymi trudnościami. Mam nadzieję, że jesienią przedstawimy zwycięzców i najlepsze rozwiązania przez nich wdrożone, które będą drogowskazem dla innych pracodawców. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Podstawowym celem Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest firmom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

– W tegorocznej edycji stworzyliśmy nową kategorię – Lider ESG. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stają się jednym z najważniejszych zadań dla biznesu, instytucji publicznych, organizacji i nas wszystkich – konsumentów. Nie ma alternatywy – tylko walka ze zmianami klimatu i jak najszybsza transformacja energetyczna mogą zagwarantować następnym pokoleniom dobre życie na Ziemi. Firmy muszą wziąć odpowiedzialność za los nas wszystkich i naszej planety. Pamiętajmy jednak, że to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na rozwój – nowych branż, produktów i usług. Będziemy szukać przykładów do naśladowania – właśnie prawdziwych liderów ESG – powiedział Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG.

Ankieta zgłoszeniowa konkursowa dostępna jest pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial

Tegoroczna edycja Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Partnerem Strategicznym jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Partnerem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Partnerami merytorycznymi są: Panel Ariadna oraz Instytut Staszica. Partnerami medialnymi wydarzenia są: Super Biznes, Gazeta Polska, RaportCSR.pl, Kurier365.pl oraz portal BiznesCiti.com.