Rusza #MiesiącRóżnorodności

W odpowiedzi na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, coroczny Ogólnopolski Dzień Różnorodności przenosi się do sieci i przybierze formę Miesiąca Różnorodności – cyklu wywiadów oraz eksperckich wystąpień poświęconych wyzwaniom związanym z przyszłością rynku pracy, pełnieniem ról opiekuńczych czy mierzeniem poziomu zaawansowania firmy w zakresie zarządzania różnorodnością. Materiały ukazywać się będą przez cały maj w mediach Karty Różnorodności. Partnerem Miesiąca Różnorodności jest Henkel Polska.

Miesiąc Różnorodności organizowany jest z okazji 10. urodzin Europejskiej Platformy Kart Różnorodności – międzynarodowej sieci, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 24 krajach UE, a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych, reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników.

Jaka praca przyszłości?

Pod tym hasłem będziemy rozmawiać o zarządzaniu różnorodnością i miejscu pracy. Co mówi nam trudne DZIŚ? Czego już się nauczyliśmy? Jakie nowe pytania o przyszłość przyniosła teraźniejszość? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzą rozmówcy i rozmówczynie oraz prelegenci i prelegentki Miesiąca Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Karty Różnorodności, w partnerstwie z firmą Henkel.

Głos zabiorą przedstawiciele/ki biznesu, świata nauki, kultury oraz eksperci i ekspertki zajmujące się zarządzaniem różnorodnością, działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz dyskryminacją.

W trakcie Miesiąca Różnorodności przez cały maj na stronie KartaRoznorodnosci.pl oraz Facebooku Karty Różnorodności: facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia udostępniane będą eksperckie materiały – podcasty, wystąpienia i artykuły. Miesiąc Różnorodności to inicjatywa adresowana do przedstawicieli/ek biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracjami do dalszego działania.

Miesiąc Różnorodności otwierają wystąpienia Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce oraz Doroty Strosznajder, dyrektorki działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich i pełnomocniczki ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska – partnera Miesiąca Różnorodności.

Podczas #MiesiącRóżnorodności swoimi analizami oraz przewidywaniami na temat m.in. kompetencji przyszłości, pracy zdalnej, wyzwań i dobrych praktyk związanych z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy podzielą się m.in.:

● Dorota Strosznajder
● Kamil Fejfer
● Marcel Andino Velez
● Natalia de Barbaro
● dr hab. Katarzyna Śledziewska
● dr hab. Janina Filek
● prof. dr hab. Tomasz Szlendak
● Marzena Strzelczak.