Rusza kampania edukacyjna – Niezbędne dla Zdrowia

Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o  zdrowie własne i bliskich.  Inicjatywa NIL i RPP ma przypominać i propagować podstawowe zasady zdrowego trybu życia. Ogólnie dobry stan zdrowia zwiększa odporność organizmu, co w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa warte jest szczególnego podkreślenia. 

„Niezbędne dla zdrowia” to zbiór rekomendacji przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta. Kampania ma charakter długofalowy, a jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Jak zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie pt. „System ochrony zdrowia w Polsce –  stan obecny i pożądane kierunki zmian” z maja 2019 r., według M. Lalonde’a największy wpływ na stan zdrowia człowieka ma styl życia (53%), w dalszej kolejności otoczenie (21%), czynniki genetyczne (16%), a jedynie w 10% opieka zdrowotna. Tymczasem systemy opieki zdrowotnej pochłaniają ok. 90% wszystkich nakładów na ochronę zdrowia. Nakłady na edukację prozdrowotną  i kształtowanie stylu życia  sięgają tylko 1,5%, podczas gdy ich wpływ na redukcję umieralności sięga 43%.

Dane te wskazują jak ważne, a zarazem niedoceniane jest znaczenie edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Kampania będzie stopniowo rozwijana. Do tej prozdrowotnej inicjatywy mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na poprawie kondycji naszego społeczeństwa.

Jako samorząd lekarski bijemy na alarm w sprawie dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. W różny sposób zabiegamy o zwiększanie nakładów na zdrowie. Wiemy jednak, że to nie wystarczy. Potrzeba zmiany myślenia, skupienia nie tylko na medycynie naprawczej. Musimy docenić  profilaktykę i edukację zdrowotną. Inicjatywa „Niezbędne dla zdrowia” świadczy o tym, że  angażując się w wypracowanie rozwiązań systemowych, nie tracimy z pola widzenia potrzeby kształtowania zachowań prozdrowotnych – powiedział prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dodając: Liczymy, że zapoczątkowana przez NIL i RPP kampania nabierze rozmachu, dzięki włączeniu się do niej kolejnych partnerów. Każdy znajdzie tu pole do działania – samorządy, placówki oświatowe i edukacyjne, media, pracodawcy, szeroko rozumiane środowisko medyczne. Potrzeba tylko dobrej woli.

Obecnie dużo mówimy o potrzebie budowana systemu ochrony zdrowia opartego o wartości. Mamy więc dobry czas, aby przypomnieć, że za stan naszego zdrowia odpowiadamy także my sami. Nie ma lepszej, skuteczniejszej metody przekonywania społeczeństwa do wszelkich prozdrowotnych zachowań, niż edukacja prowadzona w tym zakresie – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. Właśnie dlatego musimy dostarczyć obywatelom narzędzie edukacyjne, byśmy już od najmłodszych lat dowiadywali się, między innymi jak bardzo ważne są badania profilaktyczne, jak istotna jest odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i generalnie – zdrowy tryb życia – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta.

Więcej: https://nil.org.pl/dzialalnosc/niezbedne-dla-zdrowia