RunOnTogether – bieg na rzecz bezdomnych zwierząt

Biegnijmy razem (RunOntogether) to pierwsza edycja imprezy, którą Ambasada Włoch zamierza organizować cyklicznie. Wydarzenie ma krzewić ideę zdrowego, aktywnego stylu życia, a jednocześnie podkreślać przyjaźń polsko-włoskiej. W niedzielnym biegu na Kępie Potockiej wzięło udział około 600 osób, które pokonały pięciokilometrowy dystans. Dzięki temu na konto Schroniska na Paluchu trafiło 31 tys. złotych. W biegu wzięła udział również drużyna złożona z pracowników Generali Polska.

 

Zwycięzcy biegu – trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn – otrzymali od Generali ubezpieczenie NNW, które obejmuje swoim zakresem wyczynowe uprawianie sportu oraz najczęściej wybierane świadczenia jak:  śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji wskutek nieszczęśliwego wypadku.

– Jestem dumny, że mogliśmy wesprzeć organizację tak wspaniałego wydarzenia charytatywnego, które łączy w sobie również promocję aktywności fizycznej. Jako ubezpieczyciel chcemy wspierać naszych klientów i promować wśród nich odpowiedzialne zachowania. Dlatego w swojej ofercie mamy produkty związane z zieloną energią, a także m. in. ubezpieczenie NNW, które obejmuje ochroną uprawianie sportów – mówi Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu Generali Polska.

Ubezpieczenie Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. W zakresie ochrony są również złamania, zwichnięcia, lub skręcenia. Generali ponosi także odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczenie obejmuje również koszty rehabilitacji, które są integralną częścią leczenia w celu uzyskania pełnej sprawności. Za koszty leczenia Generali uważa udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu, pobyt w szpitalu, nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, a także transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza.