Prof. Marcin Wiącek: Osoby z niepełnosprawnościami nie mogą czuć się wykluczone [WYWIAD]

Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek był jednym z gości I Kongresu ESG organizowanego przez Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Zapytałem rzecznika praw obywatelskich o wiele ważnych kwestii. Jedną z nich jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych z życiu społecznym i biznesowym. Co odpowiedział?

– Wiemy, że palącym problemem jest u nas brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych choć tak naprawdę pełnosprawnych i bardzo potrzebnych w pracy. Co tu można poprawić?

– Korzyści wynikające z przyciągnięcia do organizacji nowych talentów zapewni także otwarcie się w większym stopniu przez pracodawców na osoby z niepełnosprawnościami, których poziom aktywności zawodowej jest w dalszym ciągu niezadowalający. Ich równy dostęp i traktowanie na otwartym rynku pracy zabezpiecza wynikający z przepisów prawa obowiązek zapewnienia racjonalnych usprawnień, którego niezrealizowanie przez pracodawcę oznacza dopuszczenie się dyskryminacji. W tym kontekście warto podkreślić, że pojęcie „racjonalnych usprawnień” należy rozumieć szeroko, jako usunięcie wszelkich barier, które mogą utrudniać osobom z niepełnosprawnościami pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu zawodowym na równych zasadach z innymi pracownikami. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich mam obowiązek wskazywać odpowiednim organom i podmiotom prywatnym, jakie działania warto podejmować, aby w każdej dziedzinie życia, w tym również na rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami nie czuły się wykluczone, mogły realizować swoje aspiracje i być po prostu szczęśliwe.

Tomasz Dereszyński

Obszerny wywiad z RPO prof. Marcinem Wiąckiem ukazał się w najnowszym Magazynie ESG.

Pierwszy numer Raportu ESG jest dostępny m.in. w serwisie e-Kiosk

Wydawcą Raportu ESG jest Instytut ESG działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Następny numer pojawi się w maju 2022 r.