Różnorodność ma wpływ na wyniki firm

W kontekście współczesnego biznesu, pojęcie różnorodności nabiera szczególnego znaczenia. To nie tylko kwestia etyki, ale również klucz do innowacyjności i zwiększenia zysków firm. W ramach III edycji Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, która odbędzie się 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym w Warszawie, odbędzie się wyjątkowy panel dyskusyjny zatytułowany “Różnorodność i Równowaga”. Udział w dyskusji wezmą: wybitne postacie, w tym Aleksandra Gajewska, Posłanka na Sejm, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Julia Kamińska, aktorka.

Panel będzie skupiał się na wartościach takich jak różnorodność, równość i integracja, stanowiąc forum do dyskusji na temat aktualnych wyzwań i możliwości związanych z zarządzaniem różnorodnością w organizacjach.

Uczestnicy panelu będą poszukiwać odpowiedzi na kluczowe pytania takie jak: Jak definiujemy różnorodność i jakie znaczenie ma ona w dzisiejszym świecie biznesu? W jaki sposób różne kraje radzą sobie z wdrażaniem zasad różnorodności i jakie są główne wyzwania w tym procesie? Jakie przeszkody napotykają organizacje w promowaniu różnorodności i jakie korzyści mogą z tego czerpać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy? Na koniec, jak różnorodność zespołów wpływa na efektywność i innowacyjność w firmach?

Rozumienie pojęcia różnorodności wykracza poza tradycyjne kategorie, takie jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne czy orientacja seksualna, obejmując także różnorodność doświadczeń, perspektyw i umiejętności. Stopień wdrożenia zasad zarządzania różnorodnością w różnych krajach jest zróżnicowany, zależny od kultury, tradycji i świadomości społecznej, co wskazuje na różne podejścia i poziomy akceptacji tych zasad. Pracodawcy stoją przed wyzwaniami, takimi jak przełamywanie stereotypów, zmiana korporacyjnych kultur oraz zapewnienie równych szans dla wszystkich pracowników, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania różnorodnością.

Wdrażanie zarządzania różnorodnością w organizacjach napotyka na przeszkody. Często są to wewnętrzny opór, brak zrozumienia korzyści z różnorodności i systemowe wykluczenie. Te wyzwania wymagają świadomego działania. Korzyści z zarządzania różnorodnością są liczne. Obejmują one zwiększoną innowacyjność, lepszą wydajność, większą satysfakcję pracowników i lepszą reputację firmy. To wszystko przekłada się na konkurencyjność i sukces na rynku. Badania potwierdzają, że zespoły różnorodne są bardziej kreatywne, innowacyjne i skuteczne w rozwiązywaniu problemów. To dowodzi, że różnorodność w zespole może pozytywnie wpłynąć na wyniki firmy.

Panel “Różnorodność i Równowaga” na Kongresie ESG Polska Moc Biznesu będzie nie tylko okazją do dyskusji, ale także platformą do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania różnorodnością. Podkreślone zostaną: zrozumienie i wdrażanie zasad różnorodności w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży.

– Podczas panelu na Kongresie ESG Polska Moc Biznesu, skupimy się  także na kluczowych aspektach, takich jak motywowanie kobiet do odkrywania i rozwijania ich ukrytych talentów i potencjału. Naszym celem jest pokazanie, że każda kobieta ma w sobie siłę, którą może wykorzystać do osiągnięcia sukcesu zawodowego – komentuje moderatorka debaty Klaudia Nawrocka-Pawlik, dziennikarka współpracująca z TVN Style – Jednakże, napotykamy na przeszkody w wdrażaniu zarządzania różnorodnością w organizacjach, głównie ze względu na opór ludzi i systemowe wykluczenie. Mimo to, korzyści płynące z większej inkluzywności są niezaprzeczalne – od zwiększonej innowacyjności i rentowności, po lepszą obsługę klientów i utrzymanie pracowników – dodaje.