Rozmowa z prof. Andrzejem Sobczakiem nt. badań nad e-papierosami

Z profesorem Andrzejem Sobczakiem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Michał Szczygielski z Polska the Times.

Niedługo Pan profesor będzie obchodził 35 lat działalności naukowej. Od ponad 10 lat zajmuje się Pan e-papierosami, jakie są główne wnioski z tej analizy?

Okres ten obejmował szerokie spektrum badań, począwszy od rozpowszechnienia używania e-papierosów wśród młodzieży, określenie stopnia toksyczności aerozolu emitowanego z e-papierosów na podstawie ilości związków toksycznych w nim zawartych, jak również w oparciu o hodowle komórkowe, wpływ parametrów generowania aerozolu, jak i składu liquidu na emisję związków toksycznych, narażenie palaczy biernych. Zwieńczeniem były badania kliniczne dotyczące narażenia użytkowników na metale ciężkie. Kilkadziesiąt opublikowanych prac utwierdziło mnie w przekonaniu, że e-papierosy są zdecydowanie mniej szkodliwe niż papierosy konwencjonalne oraz, że stanowią nikłe narażenie dla osób postronnych.

Ostatnio wiele mówiło się o zatruciach wśród wapujących w USA. Może e-papierosy nie są bezpieczne jak mówią producenci?

Był to jeden z najgorszych okresów dla użytkowników e-papierosów, o czym szeroko pisałem na swoim blogu. Rozpowszechnienie przez czarny rynek, de facto wyłącznie w USA, trujących liquidów zostało w sposób cyniczny, i niestety w dużej mierze przez decydentów, wykorzystane do dyskredytowania całego legalnego rynku konsumenckiego e-papierosów. Ta akcja trwała kilka miesięcy, zanim dwie czołowe amerykańskie agencje CDC (red. Centra Kontroli i Prewencji Chorób) i FDA (red. Agencja Żywności i Leków) na pierwszy plan wybiły przestrogę związaną z nabywaniem i używaniem liquidów z nielegalnych źródeł. W konsekwencji zanotowano odwrót części palaczy od e-papierosów i powrót do papierosów konwencjonalnych oraz zniechęcenie palaczy do prób przejścia na e-papierosy. Szkody dla zdrowia tych osób są nie do przecenienia.

Więcej/źródło: https://polskatimes.pl/badania-nad-epapierosami-co-wynika-z-odkryc-badaczy-rozmowa-z-profesorem-andrzejem-sobczakiem-ze-slaskiego-uniwersytetu/ar/c14-14877905