Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie

Faktem jest, że firmy mające w swoich zarządach kobiety, osiągają lepsze wyniki finansowe niż firmy, które nie mają ich w swoich władzach. Mimo to, choć wśród ogółu kadry kierowniczej w Polsce panie stanowią 39,8%, w zarządach i radach nadzorczych jest ich tylko 15%. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizując projekt „Równość w Biznesie”, chce to zmienić.

Badania McKinsey[1] wskazują, że wyższy udział kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach firm przekłada się
na lepsze wyniki finansowe i wyższą rentowność przedsiębiorstw. Więcej kobiet w zarządzaniu to także niekwestionowana przewaga konkurencyjna – wydajność takich zespołów jest większa, a produkty i usługi są lepiej dopasowane do potrzeb klientów i klientek. To wszystko tłumaczy, dlaczego aż 77 spośród stu najwyżej wycenianych marek świata ma w swoich zarządach kobiety. Niestety polscy przedsiębiorcy nie dostrzegają w pełni tego potencjału.

Jednak, jak dowodzą badania przeprowadzone na zlecenie MPiPS[2], wśród Polek i Polaków rośnie akceptacja
dla zwiększenia obecności kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie oraz działań, które by ten proces przyspieszyły. Co ciekawe, większą otwartość na zwiększanie udziału kobiet we władzach firm wykazuje społeczeństwo jako całość (46% badanych określa obecny udział kobiet w zarządach firm jako dość niski), a mniejszą przedstawiciele biznesu i menedżerowie. Co zrobić, by to zmienić?

KOMPLEKSOWY PAKIET DLA FIRM

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału firmy w unikatowych w skali kraju, bezpłatnych seminariach informacyjno-szkoleniowych z zakresu idei wspierania awansów kobiet. Program seminariów został oparty na opracowanym przez zespół ekspertów MPiPS narzędziu, wspierającym biznes w tworzeniu środowiska pracy równych szans – Przewodniku dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Wyjątkowość publikacji tkwi w jej kompleksowości oraz wymiarze praktycznym: – Przewodnik jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Można w nim znaleźć nie tylko analizę prawną, aktualne dane statystyczne i kontekst kulturowy związany z obecnością kobiet w biznesie, ale także zestaw praktycznych podpowiedzi i rozwiązań, których wprowadzenie w firmie przyniesie konkretne korzyści ekonomiczne – zapewnia Jolanta Waszkiewicz, koordynatorka projektu „Równość w biznesie”.

Dzięki udziałowi w seminariach, firmy dostaną wsparcie doradcze we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne. Podczas seminariów będzie można się dowiedzieć m.in. jak krok po kroku przygotować działania równościowe w firmie oraz w jaki sposób wprowadzać do firmy politykę różnorodnościową, by przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne. Firmy biorące udział w seminariach otrzymają także praktyczne wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Przewodnik oraz będą miały możliwość dołączenia do grona „Ambasadorów Równości w Biznesie” – przedsiębiorstw, które na co dzień stosują dobre praktyki w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dla uczestników, seminaria będą także unikalną okazją do poszerzenia kompetencji i umiejętności w obszarze równości szans w miejscu pracy i budowania sieci kontaktów z osobami zajmującymi się HR/CSR.

SEMINARIA – INFORMACJE PRAKTYCZNE

Seminaria informacyjno-szkoleniowe „Równość szans kobiet i mężczyzn. Jak to zrobić?” zostały zaplanowane
z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR

oraz z działów współpracujących, reprezentujących firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób.

W miesiącach luty-kwiecień odbędzie się 10 seminariów informacyjno-szkoleniowych, w których udział weźmie ok. 160 osób z blisko 80 dużych firm. Spotkania odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

Więcej informacji o seminariach oraz możliwość zgłoszenia firmy do udziału: www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

[1] Women Matter: gender diversity, a corporate performance driver, McKinsey & Company, 2007 oraz 2010

[2] Równość kobiet i mężczyzn z procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej, TNS Polska dla Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013