Rośnie społeczna odpowiedzialność pracodawców

Startup Stock Photos

Blisko 2/3 dużych i średnich przedsiębiorstw zna koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu, a więcej niż połowa wpisuje działania CSR w formalną strategię firmy – to wnioski płynące z raportu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziś przedsiębiorcy angażują się zarówno w rozwiązywanie problemów społecznych, jak i wolontariat kompetencji.

 

 

Dane płynące z rynku są więcej niż pozytywne. Aż 77 proc. firm potwierdza, że działalność biznesowa zgodna z koncepcją CSR ma korzystny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a ponad połowa (52 proc.) zauważa efekty w postaci poprawy wizerunku. Co trzeci przedsiębiorca deklaruje też, że stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu wywołuje wzrost akceptacji organizacji ze strony otoczenia.

Społecznie odpowiedzialni za kwalifikacje absolwentów

Mimo że nadal najczęstszymi aktywnościami, podejmowanymi przez polskie firmy w ramach działań CSR, są inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, rozwoju lokalnych społeczności oraz edukacji w zakresie konsumpcji, coraz częściej słychać także o wolontariacie kompetencji. To narzędzie uznawane przez 75 proc. firm za jedno z najlepszych do dzielenia się wiedzą (badanie Engage przeprowadzone wśród firm z 11 krajów).

Nie bez powodu wolontariat kompetencji zajmuje coraz mocniejszą pozycję wśród działań CRS. Będąc skutecznym sposobem na zwiększanie jakości nauczania, stanowi konkretną odpowiedź na rosnące potrzeby pokolenia X i Y. To ważne, bo jak wynika z sondażu CBOS, tylko 38 proc. studentów uważa, że dyplom uczelni ma dużą wartość dla pracodawcy. Dodatkowe inicjatywy na rzecz wzrostu kompetencji praktycznych uczniów i studentów są więc niezwykle istotne.

– Studenci oraz uczniowie techników od lat zgłaszają nam już nie tylko chęci, ale i potrzebę udziału w bezpłatnych akcjach, pozwalających poznać narzędzia wykorzystywane w biznesie od strony praktycznej – mówi Anna Dyl z Fundacji Rozwoju Talentów. Jak dodaje: – Dziś to wolontariat kompetencji staje się ważnym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Stąd pomysł na program „Akademia Talentów”, polegający na bezpłatnym dzieleniu się wiedzą z uczniami oraz studentami.

Taka akcja to korzyści nie tylko dla uczniów. Pamiętajmy, że dzięki działaniom CSR i ich odpowiedniej promocji, przedsiębiorstwo buduje swój odpowiedzialny i zaangażowany społecznie wizerunek. Wzmacnia przewagę konkurencyjną, będąc lepiej postrzeganym przez otoczenie i klientów. Przyciąga do pracy lepszych kandydatów.

Na działaniach CSR korzystają także pracownicy/wykładowcy. Z jednej strony integruje się ich do realizacji wspólnych celów, z drugiej – daje narzędzia do podnoszenia motywacji i budowania przywiązania do firmy. Przyszli wykładowcy przechodzą bowiem odpowiednie szkolenia, ucząc się przygotowywania programów szkoleń i metod ich prawidłowej realizacji. Zdobywają też wiedzę pozwalającą rozpoznawać i określać potrzeby rozwojowe uczestników warsztatów oraz nawiązywać z nimi pozytywne relacje, co w dłuższej perspektywie korzystnie wpływa na przywiązanie młodych ludzi do danej organizacji.

Dla kogo wolontariat kompetencji?

W ramach wolontariatu kompetencji menedżerowie mogą dzielić się wiedzą z dowolnych obszarów. Dla przykładu pracownicy działów rekrutacji i HR prowadzą zajęcia, które pozwalają przyszłym specjalistom ds. personalnych poznać narzędzia selekcyjne, testy osobowości, prowadzić sesje Assessment/Development Center i wykorzystywać inne, praktyczne instrumenty potrzebne w tym zawodzie. Z kolei dział PR i marketingu może dzielić się wiedzą dotyczącą kluczowych obszarów z dziedziny promocji i reklamy. Wyszkolić przyszłych marketingowców i PR-owców z zakresu np. mediów społecznościowych, pozycjonowania, wideo marketingu, content marketingu, systemów reklamowych w sieci, marketing mobile czy analityki internetowej. Innym przykładem może być dział IT, którego pracownicy dzielą się wiedzą na temat języków programowania, przygotowując przyszłą kadrę programistów.

Oni są społecznie odpowiedzialni

W akcje CRS-owe angażuje się m.in. Imperial Tobacco Polska SA. Jak mówi Marta Laskowska, specjalista ds. zarządzania wiedzą: – W ramach „Akademii Talentów” nasi koordynatorzy z działu utrzymania ruchu, wcześniej uczestniczący w szkoleniu Train The Trainer, będą bezpłatnie dzielić się wiedzą techniczną z wybranymi uczniami poznańskich i podpoznańskich szkół ponadgimnazjalnych o profilu technik-mechanik, technik-mechatronik i technik-elektronik oraz studentami z Politechniki Poznańskiej. W efekcie przygotujemy do wejścia na rynek pracy kilkadziesiąt osób, które po ukończeniu warsztatów będą mogły ubiegać się o posady na konkretnych stanowiskach, takich jak operator maszyn, operator mechanik, młodszy elektronik czy technik utrzymania ruchu. Po 30-godzinnych warsztatach uczestnicy będą posiadali nie tylko odpowiednią wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim nabędą umiejętności praktyczne, najbardziej wartościowe z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Społecznie odpowiedzialny biznes prowadzi również Amica Wronki SA. Przedsiębiorstwo znalazło się na 12. miejscu rankingu firm najwięcej wydających na działalność społeczną, opracowanym przez stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jak mówi Jolanta Tupaj, menedżer HR Amica Wronki SA: – Od wielu lat współpracujemy z uczelniami i szkołami ponadgimnazjalnymi, chociaż zdarza się, że odwiedzają nas również uczniowie szkół gimnazjalnych, a nawet przedszkolaki. Wolontariat kompetencji odbywa się więc na wielu poziomach, zaczynając od praktyk uczących zawodu, przez warsztaty i szkolenia prowadzone przez naszych pracowników, po konkretną współpracę z uczelniami przy projektach biznesowych. Z jednej strony pokazujemy uczniom i studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej w szkole i na uczelni, z drugiej uświadamiamy jak ważne w miejscu pracy jest połączenie teorii z umiejętnym posługiwaniem się kompetencjami miękkimi.

Jak widać, programy wolontariatu kompetencji to akcje skierowane do firm o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Rozumiejących, że niezbędne jest połączenie teorii z praktyką. To inicjatywy dla tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość roli, jaką na rynku pracy odgrywa proces dzielenia się wiedzą. Z kolei dla samych uczestniczących to niepowtarzalna szansa na uzupełnienie informacji teoretycznych o praktyczne umiejętności. Za darmo.