Rośnie pula nagród w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

Trwa 11. edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Polski. Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości ok. 50 tys., które ufundowali m.in. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Adama Mickiewicza. Nagrodę ufundowała także – po raz pierwszy w dotychczasowej historii konkursu – Telewizja Polska.

– W tym konkursie nie chodzi o sztukę dla sztuki i pisanie do szuflady, a o oryginalne, autorskie prace, które mogą zostać wdrożone przez biznes czy instytucje – mówi dr Jarosław Górski, współtwórca konkursu. – Zajmujemy się szeroko rozumianą promocją i rozwojem Polski. Wśród prac, które do nas trafiają, dominują te z dziedziny marketingu narodowego, promocji turystycznej i gospodarczej – dodaje.

Do konkursu zgłoszone mogą zostać te prace magisterskie, które zostały obronione nie wcześniej niż w styczniu 2016 r. Ich tematyka powinna dotyczyć polskiej marki narodowej, promocji, innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju. Termin zgłoszeń został przedłużony. Prace można zgłaszać do 27 października 2017 r.

Dotychczasowa historia konkursu to niemal 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a przede wszystkim ponad 100 laureatów. Rokrocznie na uczestników konkursu czeka pula nagród o łącznej wartości ok. 50 tys. zł.

W tym roku autorzy prac magisterskich walczą o 3 nagrody główne oraz nagrody specjalne ufundowane przez:
Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej konkurencyjności turystyki, Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dotyczącej promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszej pracy dotyczącej konkurencyjności polskiej branży i produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju obszarów wiejskich, Ministra Rozwoju i Finansów dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, Instytut Adama Mickiewicza dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej promocji kultury polskiej za granicą.

XI edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy w jego 10-letniej historii do puli trafia nagroda ufundowana przez przedstawiciela świata mediów. Do autora jednej z prac trafi nagroda Telewizji Polskiej SA o wartości 5 tys. zł.

Oprócz nagród pieniężnych laureaci mają szansę odbycia staży i praktyk w partnerskich instytucjach. Skorzystały z nich m.in. laureatki dwóch poprzednich edycji konkursu. Katarzyna Gad, zwyciężczyni IX edycji Konkursu, odbyła staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a Katarzyna Matyjanko, laureatka ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji konkursu, skorzystała z zaproszenia Agencji Rynku Rolnego. Jak obie przyznają, było do ważne doświadczenie:  – Miałam okazję zobaczyć „od środka” to wszystko, czym zajmowałam się w swojej pracy magisterskiej – opowiada Katarzyna Gad. – Praca w Agencji dała mi możliwość zdobycia doświadczenia w sektorze energetyki odnawialnej, poznania wielu wartościowych ludzi i sprawdzenia się w nowej roli – dodaje Matyjanko.

W podobny sposób swoją karierę rozpoczął także Krzysztof Biliński, laureat VI edycji konkursu. – Nagroda w konkursie otworzyła mi drzwi do Instytutu Adama Mickiewicza, gdzie odbyłem staż i do dziś pracuję – opowiada. – W trakcie studiów zainteresowałem się dyplomacją kulturalną i działalnością IAM. Pamiętam, jak kiedyś pomyślałem: „Fantastycznie byłoby tam pracować!”. I udało się to dzięki mojej pracy magisterskiej, która zawierała autorską koncepcję promocji Polski, oraz dzięki konkursowi „Teraz Polska Promocja i Rozwój” – dodaje.

– Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Cieszymy się, że kolejne edycje konkursu wspierane są przez ministerstwa, agencje rządowe, instytuty i media. Tylko zaangażowanie ze strony najważniejszych instytucji w naszym kraju, gwarantuje, że wnioski z prac magisterskich zostaną zauważone i wdrożone, a nagradzane prace magisterskie będą miały realny wpływ na funkcjonowanie naszego kraju oraz w rozwój wiedzy na jego temat – dodaje.

Więcej informacji na temat konkursu: www.terazpolska.pl