Rolnictwo dla przyszłości

W zastraszającym tempie tracimy różnorodność biologiczną w całej Europie – wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) o kondycji europejskiej przyrody. Główne przyczyny to niezrównoważone rolnictwo, wylesianie, niekontrolowany i gwałtowny rozwój miast i zanieczyszczenie środowiska. Unijna polityka musi odpowiedzieć na wyzwania środowiskowe.

Dewastujemy nasz dom?

Raport EEA “Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy” 1 zawiera alarmujące ustalenia dotyczące utraty gatunków, które pogorszyły się przez ostatnie 5 lat:

81% siedlisk jest w stanie „złym” lub „bardzo złym”. Stan ponad 1/3 nadal się pogarsza.
W przypadku gatunków ponad 60% jest w stanie „złym” lub „ bardzo złym”. Stan 1/3 nadal się pogarsza, 6% wykazuje poprawę.

Zaczął się decydujący tydzień dla przyrody.

Na unijnej Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zapadnie szereg kluczowych decyzji dotyczących różnorodności biologicznej:

Ministrowie środowiska będą dyskutować nad unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. Ministrowie i europosłowie przyjmą z kolei stanowiska w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Eko pula

Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu UE na lata 2021-27, o ile zostaną zaaprobowane przez państwa członkowskie, oznaczają wzrost budżetu na Wspólną Politykę Rolną o ok. 26,5 mld euro. W przypadku Polski będzie to ok. 3 mld euro, czyli o ⅓ więcej niż poprzednio2.

WWF apeluje do państw członkowskich i posłów do Parlamentu Europejskiego o zmianę ukierunkowania WPR na rolnictwo przyjazne dla przyrody, a do ministrów o poparcie Strategii ochrony różnorodności biologicznej UE i jej zobowiązania.

Według najważniejszych wytycznych nowej WPR:

  • Płatności bezpośrednie będą uwarunkowane spełnieniem surowszych wymogów w zakresie środowiska i klimatu;
  • Każde państwo członkowskie będzie musiało oferować ekoprogramy mające na celu wspieranie rolników.

Żywność dla planety

Rolnicy mają kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Obecny sposób produkcji żywności jest bowiem najważniejszą przyczyną utraty gatunków, a zrównoważone rolnictwo  kluczem do zmiany na lepsze. Dopłaty powinny wspierać przyjazne planecie praktyki rolnicze.

„Ten raport pokazuje, jak pilne stały się działania mające na celu ocalenie tego, co pozostało z natury Europy” – powiedział Sabien Leemans, starszy specjalista ds. Polityki ds. Różnorodności biologicznej w biurze WWF ds. Polityki europejskiej. „Komisja przedstawiła niedawno swoją strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r., zawierającą ambitne cele w zakresie ochrony i odtwarzania przyrody. Strategia ta mogłaby naprawdę zmienić zasady gry, ale tylko wtedy, gdy państwa członkowskie staną teraz za nią i skupią się na szybkim i pełnym wdrożeniu niezbędnych środków. Fakty mówią same za siebie: nie mamy już czasu, musimy działać! ”– dodaje Leemans.

Źródło: WWF