Rewolucja w raportowaniu ESG – projektowana dyrektywa CSRD w pigułce

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD W lutym 2022 r. Rada uzgodniła swoje stanowisko („podejście ogólne”) w sprawie powyższej dyrektywy. Od marca 2022 roku treść projektu dyrektywy CSRD jest poddana  trójstronnym negocjacjom.

Celem dyrektywy CSRD jest sprawienie aby przedsiębiorstwa były bardziej odpowiedzialne za swój wpływ na ludzi i planetę, dając jednocześnie inwestorom i społeczeństwu dostęp do porównywalnych, wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Kiedy nowe obowiązki wejdą w życie?

Czym są ESRS – jednolite ramy raportowania niefinansowego?

Jaka działalność jest ekologiczna zgodnie z Taksonomią?

Odpowiedzi na te i inne pytania w drugim numerze magazynu „Raport ESG”, który jest dostępny w salonach Empiku.

Wydawcą „Magazynu ESG” jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.