REset Plastic – artykuły gospodarstwa domowego wykonane z tworzyw z recyklingu

W ramach swojej strategii REset Plastic, Lidl pracuje nad zmniejszeniem użycia plastiku i większym wykorzystaniem tworzyw z recyklingu, aby zbliżyć się o krok do realizacji wizji „Mniej plastiku – obieg zamknięty”. Wraz z PreZero, spółką Grupy Schwarz działającą na rzecz ochrony środowiska, Lidl przygotowuje się do osiągnięcia tego celu w obszarze artykułów gospodarstwa domowego. Począwszy od poniedziałku, 8 marca, Lidl wprowadzi do swojej oferty produkty wykonane w co najmniej 95% z tworzyw pochodzących z recyklingu.

Dzięki artykułom gospodarstwa domowego dostępnym od poniedziałku, 8 marca, Lidl i PreZero dają plastikowi nowe życie. Nowe artykuły gospodarstwa domowego składają się w co najmniej 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu oraz podczas produkcji zużywają znacznie mniej zasobów niż tradycyjne nowe produkty z plastiku. Nowe, przyjazne dla środowiska produkty, takie jak wieszaki na ubrania (100% z recyklingu), pojemniki do przechowywania (95% z recyklingu), kosze i skrzynki składane (95% z recyklingu), wiadra czy kosze na pranie (95% z recyklingu) uzupełniają teraz asortyment artykułów gospodarstwa domowego. Produkty te są dostępne w różnych stonowanych kolorach, oferowane są również w niskiej, atrakcyjnej cenie.

Jak powstały nowe produkty gospodarstwo domowego wykonane z materiałów z recyklingu?

Istotny wkład w produkcję tych artykułów wniosły różne spółki Grupy Schwarz. PreZero, jako spółka grupy Schwarz działająca na rzecz ochrony środowiska, jest odpowiedzialna za zarządzanie utylizacją i recyklingiem. Z kolei produkty z recyklingu są sprzedawane w Lidlu. To zapewnia udaną współpracę między firmami w ramach wspólnej strategii REset Plastic.

Jednym z celów Lidla jest wykorzystywanie większej ilości tworzyw pochodzących z recyklingu, a tym samym efektywne ponowne użycie materiałów nadających się do recyklingu. Dlatego też sieć koncentruje się na plastiku pochodzącym z recyklingu w nowych produktach w obszarze artykułów gospodarstwa domowego: odpady plastikowe z prywatnych gospodarstw domowych są zbierane przez PreZero, oczyszczane, a następnie przetwarzane na granulat plastikowy. Z tego tak zwanego regranulatu wytwarzane są nowe, wysokiej jakości, przyjazne dla środowiska produkty.

Dzięki artykułom gospodarstwa domowego wykonanym z przetworzonych tworzyw klienci mają do wyboru bardziej zrównoważoną alternatywę i mogą wykorzystać swoją siłę nabywczą, aby aktywnie przyczynić się do ochrony ważnych zasobów. W ten sposób już 1 465 ton plastiku z recyklingu zostało ponownie wykorzystane do produkcji nowych artykułów gospodarstwa domowego. Cały proces recyklingu i produkcji odbywa się w Europie. Dzięki swojej sieci korporacyjnej Lidl może objąć cały łańcuch produkcji i tworzenia wartości, zapewniając w ten sposób wysokie standardy recyklingu. Nowe produkty są częścią strategii REsetPlastic, zainicjowanej przez Grupę Schwarz.

Źródło: Lidl