Rekrutacja po lockdownie. Jaką rolę będzie pełnił CSR?

Pandemia koronawirusa wywróciła świat do góry nogami i gwałtownie zmieniła naszą rzeczywistość. W nowej sytuacji wiele procesów będzie wyglądało inaczej, zmieni się też nasze postępowanie. Jak przekonują eksperci, kluczową rolę po lockdownie będzie odgrywać właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu, szczególnie jeśli chodzi procesy rekrutacyjne.

Według Michaela Bohama, współzałożyciela i dyrektora generalnego brytyjskiej firmy Skillsize, która monitoruje procesy rekrutacji na całym świecie, to właśnie sposób, w jaki prowadzony jest nabór pracowników ulegnie największym zmianom.

Jak sam podkreśla; przez ostatnie miesiące wiele firm doświadczyło licznych problemów, ale też zmodyfikowało niektóre z obszarów swojego działania. Pojawiły się bardziej elastyczne możliwości pozwalające na pracę zdalną, konferencje online czy rekrutację bez spotkań na żywo. Badania Global Talent Trends pokazują, że około 51 proc. pracowników oczekuje dziś bardziej elastycznych godzin pracy od firm, które ich zatrudniają. Odnosząc te dane do Polski, jeszcze przed pandemią, według badań portalu Pracuj.pl, aż 82 proc. pracowników postrzegało formę pracy zdalnej pozytywnie, a 79 proc. chętniej aplikowało na oferty firm dających taką możliwość.

Jak pisze specjalista od rekrutacji na brytyjskim portalu KindLink Global, zajmującym się tematyką filantropijną, firmy radykalnie zmieniły sposób działania, odkąd pandemia COVID-19 dotknęła świat. Ta nowa rzeczywistość prawdopodobnie będzie miała znaczący wpływ na to, jak będzie wyglądało pozyskiwanie pracowników. W ostatnim czasie ludzie byli jeszcze bardziej zainteresowani firmami dla których pracują; ich reputacją, działaniami wspierającymi społeczność i środowisko. Wzmocnienie wysiłków w zakresie CSR staje się zatem kluczem do zachowania konkurencyjności, szczególnie w odpowiedzi na kryzys. Ta intensywna konkurencja i rola CSR w zmianie strategii rozwoju talentów będą oparte na promowaniu i wspieraniu trzech kluczowych tematów.

Różnorodność pracowników jako nowa codzienność

Ze względu na rozwój pracy zdalnej pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników z różnych krajów, a to spowoduje przyrost różnorodności w zakresie doświadczenia, umiejętności i nowej wiedzy. Ze względu na większą ilość możliwości w wyborze talentów z całego świata, kluczem stanie się ustalenie nowych priorytetów w rekrutacji. Zacznie się zwracać uwagę na potrzebne umiejętności, dopasowanie do roli organizacji oraz możliwości wykorzystania mocnych stron danego kandydata w celu zwiększenia zaangażowania.

Coraz ważniejszy dobrobyt pracowników

– Tam, gdzie kandydaci wcześniej koncentrowali się na korzyściach „urzędowych”, mogą teraz skupić się na tym, jak firmy wspierają sprawną pracę – mówi Michael Boham. Jak wielu z nas mogło doświadczyć, sukces pracy zdalnej w dużej mierze zależy od elastyczności firmy, stylu pracy, posiadania odpowiednich narzędzi i udogodnień. Na pewno firmy zauważyły zmniejszenie wydatków na wynajem przestrzeni biurowej, natomiast powinny się spodziewać ich wzrostu pod względem sprzętu i usług, które wspierają pracowników w domu. Jest to niezbędne do podnoszenia wydajności pracy, a także zwykłego, codziennego funkcjonowania w formie zdalnej. Będzie to zatem kolejna kwestia, którą kandydaci na określone stanowisko na pewno wezmą pod uwagę podczas rekrutacji na odległość.

Zrównoważony rozwój środowiska kluczem do sukcesu?

Wysiłki, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko są już na liście priorytetów wielu firm i stają się coraz ważniejsze dla kandydatów podczas poszukiwania pracy. Pandemia i wzrost popularności pracy zdalnej spowodowały znaczące ograniczenie potrzeby podróżowania do biura, co m.in. zmniejszyło niekorzystne emisje związane z transportem. Organizacje, które chcą wykorzystać ten okres drastycznych zmian jako odskocznię do bardziej wydajnego i przyjaznego dla środowiska sposobu pracy, będą znacznie częściej przyciągać i rekrutować najlepszych pracowników.

Sposób, w jaki organizacja reaguje na COVID-19 i wprowadza pozytywne zmiany w swoim modelu biznesowym, będzie miał znaczący wpływ zarówno na strategię rekrutacyjną, jak i ogólny sukces strategii biznesowej. Przyjęcie zwiększonego poziomu zręczności biznesowej oraz wspieranie pracowników w tego rodzaju zmianach, będzie miało konkretne skutki. Ostatecznie może doprowadzić do powstania bardziej zróżnicowanej strefy pracowniczej pod względem umiejętności, pochodzenia i wydajności. Jak komentuje autor na portalu KindLink Global, zapewni to wyraźną przewagę konkurencyjną w rekrutacji najlepszych talentów z całego świata. A co to przyniesie w kolejnych latach, zobaczymy sami.

Agata Olszewska

Źródło: Kindlink Global