Recepty młodych na brak wody

Choć mają świadomość kryzysu wodnego, nie obawiają się, że zabraknie wody w kranach. Cenią rolnictwo zrównoważone, a rolnikom chętnie wręczyliby nasiona roślin odpornych na suszę. Oto oni: młodzi Polacy w raporcie „Barometr Bayer 2022”. Kreśli on obraz młodych ludzi świadomych problemów, ale też wiedzących jak korzystać z innowacji.

 

„Barometr Bayer“ jest dorocznym badaniem stanu świadomości Polaków na ważne społecznie tematy –  zrównoważony rozwój, stosunek do nauki oraz do nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie i zdrowiu. W tym roku badanie skupia się na szeroko dyskutowanych w przestrzeni publicznej tematach, w tym kryzysie wodnym – świadomości młodych i podejmowanych działaniach by ograniczyć skutki. Honorowy patronat nad badaniem objął United Nations Global Compact Network Poland.

W tym roku ta barwnie namalowana diagnoza, która zawsze skłania do żywiołowych dyskusji, portretuje pokolenie gotowe już za moment przejąć stery świata. Jak go urządzą i w jakiej kondycji pozostaną dzisiejsi 20-latkowie?

Ile młodzi Polacy wiedzą o problemie niedoboru wody?

Jeśli zabraknie wody, to raczej na świecie niż w Polsce – twierdzą młodzi, a tylko jedna trzecia z nich jest przekonana, że to pilny problem. Pytani o to, kto jest odpowiedzialny za niedobory, bez wahania wskazują na siebie (64%), przemysł (42%), duże firmy (41%), polityków (39%). Jednocześnie to nie tylko zakłady produkcyjne, politycy i my wszyscy powinniśmy przeciwdziałać kryzysowi wodnemu, ale również krajowe i międzynarodowe fundacje oraz organizacje pozarządowe.

Jakie działania podejmują młodzi? Aby przeciwdziałać niedoborom, są gotowi zakręcać kurki przy myciu zębów i rezygnować z długiej kąpieli. Blisko 80% badanych wyraźnie potępia pomysł umycia samochodu w czasie suszy. Jednocześnie tylko co piąty młody człowiek jest przekonany, że jego sposoby na oszczędzanie wody przyczyniają się do poprawy jej dostępności. A z jakimi konsekwencjami niedoborów wody stykają się na co dzień? Najbardziej bolą podwyżki – wzrost cen żywności i ogrzewania, ale ankietowani wymieniają też usychanie roślin, obniżenie lustra wody w rzekach i jeziorach, a także pożary.

Innowacje ważne dla rolników

Zdaniem większości młodych Polaków to rolnicy są szczególnie narażeni na niedobory wody i powinni korzystać z nowych technologii upraw i systemów nawadniania (47% wskazań), stosować gatunki roślin odporne na susze (46%) i potrzebujące mniej wody (45%) oraz monitorować nawodnienie pól za pomocą technologii cyfrowych (36%).

Do rozwiązań, które rolnicy wykorzystują obecnie, należy – według badanych – zatrzymywanie i magazynowanie wody (42%) oraz stosowanie nowych odmian roślin, które potrzebują mniej wody (25%) i są odporne na susze (również 25%).

Za najoszczędniejszy w gospodarowaniu wodą typ rolnictwa dwudziestolatkowie uważają rolnictwo zrównoważone, przed ekologicznym i konwencjonalnym.

 – „Barometr Bayer“ rysuje obraz młodych jako pokolenia czującego odpowiedzialność za stan świata, a jednocześnie mającego świadomość, że kryzys wodny w szczególny sposób uderza w rolnictwo. Widzą jednak nadzieję w nauce i innowacyjności – i rozwiązaniach, które pozwalają radzić sobie ze zmianami klimatu – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji – To, co młodzi postulują, my – z pomocą nauki – już wprowadzamy. To m.in. rośliny tolerujące niedobory wody czy rozwiązania cyfrowe do monitorowania pola.