Raporty Społeczne walczą o nagrodę internautów

logo konkursu Raporty Społeczne

W Konkursie Raporty Społeczne każdy może ocenić, która organizacja najlepiej zaprezentowała swoje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. O nagrodę internautów rywalizują 45 organizacje, które przygotowały raporty społeczne, zintegrowane i sprawozdania z działalności niefinansowej. Głosowanie odbywa się przez stronę www.raportyspoleczne.pl i potrwa do 16 września br. Konkurs organizują Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

Co roku jedną z nagród w Konkursie Raporty Społeczne przyznają internauci. Otrzymuje ją raport, który zdobył najwięcej głosów w internetowym głosowaniu. W tegorocznej 13. edycji będą do wyboru 45 publikacje. Na tę liczbę składa się między innymi 15 debiutów, 10 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów instytucji pozabiznesowych (w tym 4 raporty administracji publicznej, 3 organizacji pozarządowych i jeden uczelni wyższej).

W głosowaniu internautów udział można wziąć do 16 września poprzez formularz dostępny na stronie http://raportyspoleczne.pl. Głos oddaje się na 3 publikacje. W formularzu należy również wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, której jest się reprezentantem. Na koniec trzeba potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie.

– Jak co roku zapraszamy do oddania głosu na najlepsze raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. To ważny etap Konkursu Raporty Społeczne, ponieważ decyzję podejmuje szerokie grono interesariuszy, dla których te publikacje są przygotowane. Pracownicy obecni i potencjalni zwrócą szczególną uwagę na warunki zatrudnienia, konsumenci – proklienckie polityki i odpowiedzialny marketing, społeczności lokalne sprawdzą zakres i jakość wkładu organizacji w rozwój regionu, a kontrahenci i inwestorzy będą mogli poznać i ocenić zasady współpracy. Raporty niefinansowe dostarczają również informacji o zaangażowaniu na rzecz środowiska naturalnego, kluczowej kwestii dla każdego biznesu, niezależnie od sektora i coraz istotniejszej dla każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Do 16 września mamy czas, aby wyrazić swoje poparcie dla konkretnych raportów i w ten sposób docenić społecznie odpowiedzialne firmy i organizacji – dodaje.

– Od momentu zainicjowania nagrody polskich internautów dokładnie 10 lat temu, liczba głosujących wzrosła stukrotnie, a w ubiegłym roku oddano łącznie blisko 13300 głosów. Każdego roku raporty zgłaszane do udziału w konkursie mają coraz lepszą jakość. Równolegle rosną również wyzwania. Wyróżnikiem przestało być stosowanie międzynarodowych Standardów GRI (blisko 100% raportów zgłoszonych w poprzedniej edycji). Oznaką dojrzałości staje się teraz gotowość do przedstawienia w jaki sposób firma uwzględnia ryzyko zmian klimatycznych w planach adaptacji, wycenie i strategii, w jaki sposób integruje dane finansowe i niefinansowe na potrzeby zarządcze, oraz które z prezentowanych wskaźników zostały poddane niezależnej weryfikacji zewnętrznej. – mówi Maria Ibisz, menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte. – Firmy również coraz częściej analizując swój wpływ na otoczenie sięgają po konkretne fakty, takie jak wkład firmy we wzrost PKB, poziom zatrudnienia wygenerowany w całym łańcuchu wartości lub dochody gospodarstw domowych. Jesteśmy bardzo ciekawi tego jak firmy w tym roku poradziły sobie z tym zadaniem. – dodaje

Z raportami zgłoszonymi do konkursu w 2019 roku i biorącymi udział w głosowaniu można zapoznać się poprzez Bibliotekę Raportów, dostępną na stronie http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/.