Raport zrównoważonego rozwoju MetLife

W najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju MetLife opisuje swoje działania i postępy pod względem różnorodności, równości oraz otwartości w miejscu pracy i w społeczeństwie.

 

W opublikowanym 22 czerwca dorocznym Raporcie na temat zrównoważonego rozwoju MetLife deklaruje przeznaczyć do 2030 r., 500 mln dolarów na nowe inwestycje społeczne. Oprócz tego, że przekaże 25 procent z zadeklarowanej kwoty na przeciwdziałanie zmianom klimatu MetLife skoncentruje się na promowaniu kwestii związanych z kondycją finansową osób o ograniczonym dostępie do usług i świadczeń, w tym na promowaniu równości rasowej i płciowej wśród społeczności o niskich dochodach i dużym zróżnicowaniu etnicznym.

Raport podkreśla zaangażowanie MetLife w pielęgnowanie bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i otwartego miejsca pracy oraz społeczeństwa. W 2020 r. MetLife jako pierwszy amerykański ubezpieczyciel podpisał deklarację Women’s Empowerment Principles ONZ, co wpłynęło na plany działań związane z niwelowaniem dysproporcji płciowych wśród kadry kierowniczej, na rynku pracy oraz w społeczeństwie. Globalnie na koniec 2020 r. kobiety stanowiły 52 procent pracowników MetLife, zajmując 33 proc. miejsc w zarządach, 30 proc. w grupie zarządczej oraz 42 proc. stanowisk menedżerskich.

„Jako globalny ubezpieczyciel, w zgodzie z naszym celem, staramy się tworzyć pewniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich naszych interesariuszy” — powiedział Michel Khalaf, prezes i dyrektor generalny MetLife. „Kontynuując 153‑letnią tradycję budowania bezpieczeństwa finansowego, wzmacniamy nasze zaangażowanie na rzecz środowiska i klimatu, równości i otwartości, zdrowia i dobrobytu oraz wzrostu gospodarczego dla mniej uprzywilejowanych społeczności”.

W raporcie opisano działania MetLife skierowane na tworzenie pozytywnych zmian na ponad 40 rynkach, na których działa firma. Przykłady najważniejszych dokonań od 2020 r.:

  • MetLife i Fundacja MetLife przekazały ponad ćwierć miliarda dolarów na pomoc ludziom na całym świecie zmagającym się ze skutkami epidemii COVID‑19.
  • MetLife i MetLife Investment Management przyczyniły się do utrzymania wzrostu miejsc pracy, majętności oraz stabilności finansowej, inwestując 659,6 mld dolarów w zarządzanych aktywach na rzecz posiadaczy polis i klientów.
  • Fundacja MetLife zadeklarowała, że przekaże dodatkowe 5 mln dolarów w ciągu trzech lat na promocję wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych oraz przedsiębiorczości osób czarnoskórych, a także inicjatyw dotyczących równości rasowej. Kwota ta będzie uzupełnieniem przekazywanych dotychczas co roku 10 mln dolarów na wsparcie zróżnicowanych społeczności i równości rasowej. MetLife uruchomił także program EXCELERATE, którego celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionych czarnoskórych i latynoskich pracowników średniego szczebla w awansie na stanowiska kierownicze w firmie.
  • W ramach 11 nowych celów środowiskowych MetLife zobowiązał się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez nieruchomości, w które inwestuje firma, o dodatkowe 30 proc. w latach 2019–2030, oraz do wartych 20 mld dolarów proekologicznych inwestycji, między innymi w energetykę odnawialną, budynki z certyfikatem LEED oraz zielone obligacje. Działalność MetLife jest neutralna węglowo od 2016 r., a zielone inwestycje firmy przekraczają już 28,7 mld dolarów w takich sektorach jak efektywne energetycznie nieruchomości i pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
  • Uruchamiając projekt Sustainable Financing Framework („ramy zrównoważonego finansowania”), MetLife zamierza jeszcze bardziej konsolidować swoje inwestycje i priorytety biznesowe. Firma jako pierwsza w branży ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych wyemitowała „zielone” obligacje o wartości 750 mln USD.

„Zrównoważony rozwój musi być centralnym elementem naszej strategii biznesowej oraz siłą nadającą kierunek każdemu aspektowi naszej działalności” — powiedział Jon Richter, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w MetLife. „Dzięki naszym pracownikom, produktom i usługom, inwestycjom oraz działaniom na rzecz społeczności możemy wprowadzać pozytywne zmiany na świecie”.

Z „Raportem na temat zrównoważonego rozwoju 2020” oraz dalszymi informacjami o deklaracjach i zobowiązaniach MetLife można się zapoznać na stronie metlife.com/sustainability.