Ranking projektów społecznych – 180 nominacji

W ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?” ośrodek THINKTANK wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje ranking projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W rankingu znajdą się w odrębnych kategoriach projekty ogólnopolskie oraz lokalne.

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa jest jednym z filarów jego społecznej odpowiedzialności. Ma potwierdzać, że firma czuje się zbiorowym obywatelem swojej społeczności, że jest wrażliwa na jej potrzeby i podejmuje konkretny wysiłek, by wspomóc rozwiązanie jej problemów. Czasami jest to samo wsparcie finansowe, ale coraz częściej towarzyszy mu pomoc pracowników wolontariuszy.

Ranking projektów społecznych biznesu

Przegląd nominowanych praktyk wskazuje, że skala społecznego zaangażowania przedsiębiorstw w Polsce stale rośnie. Motywacja dla tej działalności w minionym 30-leciu ulegała zmianie, tak jak zresztą postrzeganie przez firmy istoty swojej odpowiedzialności społecznej. Na początku transformacji była ona rozumiana jako tworzenie miejsc pracy, przestrzeganie prawa i filantropijne dzielenie się zyskiem z najbardziej potrzebującymi. Z czasem, wraz z pojawieniem się idei CSR, narasta zrozumienie, że tworzenie miejsc pracy to za mało, a filantropia może zamienić się we współudział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych.

Ranking 30×30 pokazuje, że zarówno duży biznes, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, podejmują wiele wartościowych inicjatyw adresowanych do różnych grup społecznych, od przedszkolaków po seniorów, od sportowców po osoby z niepełnosprawnościami czy grupy zagrożone wykluczeniem. Z corocznych raportów FOB wynika także, że zaangażowanie społeczne jest najczęstszą aktywnością CSR-owa w firmach w Polsce.

Biznesie, co dalej?

– Przedsiębiorcy w Polsce są współautorami sukcesu minionego 30-lecia naszej historii. Nasz ranking pokazuje, że suma ich społecznego zaangażowania daje wymierne rezultaty, że bez tego wkładu wiele problemów społecznych miałoby się gorzej, a wizerunek biznesu nie byłby tak pozytywny, jak obecnie – komentuje Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK i szef projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?”

Koordynatorem rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które przygotowało też, w oparciu o swoje coroczne raporty „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, 166 ze 180 nominacji. Pozostałe zgłosiła na prośbę organizatorów Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Obie organizacje od lat promują społeczne zaangażowanie biznesu i ukierunkowują jego wysiłki na rozwiązywanie najbardziej istotnych problemów społecznych.

Ranking projektów społecznych na 30-lecie

– Cieszy nas bardzo projekt realizowany wspólnie z THINKTANK. To doskonała forma uczczenia 30-lecia nowej rzeczywistości w Polsce, w tym rewolucji i ewolucji polskiego biznesu. Nominując praktyki lokalne i ogólnopolskie przejrzeliśmy kilkaset projektów społecznych zgłaszanych w ciągu 17 lat tworzenia naszego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” oraz  wybrane przedsięwzięcia  z lat ‘90. Doceniamy ich ogromny impact społeczny w skali ogólnopolskiej i lokalnej. W trakcie tej pracy mieliśmy też okazję dostrzec rozwój rozumienia w firmach idei społecznej odpowiedzialności, wyraźny wzrost ich strategicznego  i długofalowego zaangażowania społecznego. Z dłuższej perspektywy dobrze też widać przełomowy charakter wybranych praktyk, które stawały się inspiracją dla innych, wspierając rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Listy nominacyjne zostaną ogłoszone 12 czerwca podczas jubileuszu 10-lecia Ośrodka dialogu i analiz THINKTANK. We wrześniu szerokie jury wybierze po 30 projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym. W jego skład wchodzą eksperci zajmujący się tematyką CSR oraz najistotniejszymi problemami społecznymi w Polsce. Ogłoszenie list 30 najlepszych projektów w obu kategoriach będzie mieć miejsce podczas październikowej konferencji „Społeczna rola biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, którą ośrodek THINKTANK organizuje wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.