Raisa Ghazi – Zaufanie, etyka i rola kobiet w kształtowaniu przyszłości IT

Co to znaczy, że pokładamy nadzieję w technologii? Czy na pewno jej ufamy? W ciągu 10 lat wypłynęło na światło dzienne wiele zagrożeń związanych z technologią. Siłą rzeczy zaczęliśmy więc dyskutować na temat etyki w branży technologicznej oraz konieczności stworzenia konkretnych rozwiązań prawnych, mimo że nie wszystkim się to podoba i że generalnie ludzie nie chcą słyszeć o zagrożeniach i wyzwaniach w IT – tak skomentowała piąta rewolucję technologiczną Raisa Ghazi, podczas ekskluzywnego wystąpienia w ramach Women in IT Day 2023.

Zaufanie do technologii może przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa. Dlatego firmy powinny skupić się na inkluzywności i różnorodności, a etyka powinna być równie ważna jak doskonałość produktu.

W swoim przemówieniu “In Tech We Trust”, Raisa Ghazi podkreśliła kluczową rolę kobiet w branży IT, zwracając uwagę na ich unikalną wartość dodaną i konieczność zwiększenia ich obecności w sektorze. Raisa zarysowała wizję piątej rewolucji przemysłowej, gdzie zaufanie do technologii może przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa. Podkreśliła, że różnorodność doświadczeń i perspektyw, w tym kobiecych, jest kluczowa dla innowacji i postępu.

Raisa zwróciła uwagę na potrzebę dyskusji o etyce w branży technologicznej, w obliczu wyzwań i zagrożeń związanych z rozwojem technologii. Podkreśliła, że firmy powinny skupić się na inkluzywności i różnorodności, a etyka powinna być równie ważna jak doskonałość produktu. Wskazała na konieczność tworzenia strategii umożliwiających kobietom pełne wykorzystanie ich potencjału, przełamywania stereotypów i ograniczeń, które hamują ich rozwój zawodowy.

Raisa podkreśliła, że kobiety posiadają cechy, które czynią je doskonałymi liderami, ale często brakuje im pewności siebie i umiejętności negocjacyjnych. Zachęciła do samorozwoju i wyznaczania osobistych celów, podkreślając, że każdy ma potencjał do osiągnięcia sukcesu w branży IT.

Sztuczna Inteligencja: przełomowe możliwości i wyzwania dla przyszłości pracy

Podczas Women in IT Day 2023, panelistki z branży IT skupiły się również na roli sztucznej inteligencji (AI) w kształtowaniu przyszłości pracy.

Monika Mrówka z Accenture uspokajała obawy dotyczące zastąpienia ludzi przez AI, mówiąc: “Nie sądzę, byśmy musieli obawiać się o Pani stanowisko pracy. Dziennikarze są raczej bezpieczni, AI na razie nie jest w stanie ich zastąpić.” Dodała również: “W mojej pracy w konsultingu widzę, jak AI zmienia usługi i sprzedaż, minimalizując monotonne zadania.”

Anu Passi Rauste podkreśliła znaczenie AI w edukacji i przekwalifikowaniu: “Technologia zawsze była narzędziem wspomagającym, dającym nowe szanse i zasoby. Skupiamy się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizy ogromnej liczby danych, co otwiera nowe możliwości w edukacji i kariery.”

Akanksha Goel z Socialize zwróciła uwagę na przyszłość pracy w kontekście AI: “Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ale pracownicy zostaną zastąpieni tymi, którzy rozumieją branżę AI.” Podkreśliła również pozytywne aspekty: “To świat, gdzie będziemy mieć więcej możliwości pracy kreatywnej i czasu dla siebie oraz rodziny.”

Podsumowując, prowadząca debatę Klaudia Nawrocka-Pawlik zacytowała dane Uniwersytetu Stanforda, mówiąc: “Wydajność niektórych stanowisk pracy wzrosła o ponad 20% dzięki wykorzystaniu narzędzi takich jak czat GPT.” To podkreśla, jak AI może przyczynić się do efektywniejszej i bardziej satysfakcjonującej pracy.

Kompetencje pracownika na rynku IT: Techniczne umiejętności i miękkie kompetencje

Idąc dalej tematem pracy, ekspertki również wypowiedziały się w kontekście kompetencji pracownika. Dyskusja skupiła się na kluczowych umiejętnościach, które są obecnie najbardziej cenione na rynku pracy w branży IT.

Aleksandra Suchorzewska z Accenture zwróciła uwagę na znaczenie umiejętności miękkich: “Oprócz technicznych, ważne są łatwość komunikacji, wrażliwość, umiejętność słuchania i pozytywne myślenie. Szczególnie w pracy zdalnej, umiejętność dawania feedbacku jest nieoceniona.”

Paula Lewandowska z Point 72 podkreśliła konieczność ciągłego uczenia się: “Szukamy osób, które łączą kompetencje twarde i miękkie, z chęcią nauki i rozwoju. Ważne jest, aby pracownicy byli otwarci na zdobywanie nowych umiejętności.”

Róża Szafranek z HR Hints zaznaczyła wartość rezyliencji i autorefleksji: “Cenimy umiejętność powrotu do równowagi po kryzysie i zdolność przyjmowania feedbacku. W sprzedaży ważne są także umiejętności słuchania, szczególnie u osób introwertycznych.”

Inge Van Belle z Herculean Alliance zwróciła uwagę na “czynnik X” w rekrutacji: “Szukam mentalności nastawionej na rozwój i umiejętności przywódczych. Ważne jest, aby DNA kandydata pasowało do DNA organizacji.”

Susanna Laurin z FUNKA Foundation podkreśliła znaczenie dostępności i inkluzywności: “W UE mamy prawo, które wyrównuje szanse między osobami zdrowymi a z niepełnosprawnościami. Pracownicy muszą być wyczuleni na dostępność i otwartość. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów jest kluczowa.”

Eksperci zgodzili się, że na rynku IT poszukiwane są zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie, takie jak komunikacja, rezyliencja, zdolność do uczenia się i adaptacji, a także zrozumienie i dopasowanie do kultury organizacyjnej.