Punkty Skywards Miles pomagają Emirates zmieniać życie wielu ludzi

Dzięki hojności podróżnych, fundacja linii Emirates przeznaczyła aż 132 miliony mil Skywards na pomoc najuboższym z całego świata. Wsparcie trafiło do ponad 90 tysięcy osób, przede wszystkim dzieci. W tym samym okresie – od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku – fundacja przekazała także ponad 6,5 mln AED na 22 projekty w 12 krajach.

Założona w 2003 roku Emirates Airline Foundation odgrywa istotną rolę w ramach struktur linii. Poprzez dotacje, sponsoring korporacyjny oraz fundusze Emirates udziela regularnego wsparcia 32 projektom i organizacjom pozarządowym z 18 krajów na świecie. Zakres udzielanej pomocy jest różny: od pokrywania całości rocznych wydatków danej organizacji i budowania niezbędnej infrastruktury, poprzez prowadzenie projektów żywieniowych i medycznych, po opłacanie pensji czy pokrywanie innych kosztów doraźnych.

Nieustannie fundacja zachęca także pasażerów Emirates do przekazywania punktów Skywards Miles, drobnej reszty z zakupów na pokładzie i datków na cele dobroczynne.

Liczby mówią same za siebie. W ubiegłym roku fundacja wykorzystała 132 miliony mil przekazanych przez klientów Emirates, realizując dzięki nim podróże 35 organizacji pozarządowych na ponad 50 misjach medycznych, 4 organizacji na 5 misjach inżynieryjnych i 1 organizacji na 2 misjach edukacyjnych. Wśród 5 największych beneficjentów były: Bangladesz – ponad 66 tysięcy osób, Południowa Afryka – około 7 900 osób, Uganda – 5 500 osób, Tanzania – 2 900 osób i Ghana – 2 000 osób.

– Wsparcie lokalnych i globalnych społeczności w sposób dla nich istotny, jest dla nas bardzo ważne. Sponsorujemy światowej klasy wydarzenia sportowe i kulturalne, wspieramy handel i turystykę. Jednak praca w ramach fundacji to efekt prawdziwej pasji, w której towarzyszą nam organizacje myślące w ten sam sposób i które także pragną poprawić byt tych najuboższych i zaniedbywanych – podkreśla Sir Tim Clark, prezes Emirates Airline i Emirates Airline Foundation.

– Nie ograniczamy się do nakarmienia głodnych. Najbardziej potrzebującym zapewniamy holistyczną opiekę – żywność, odzież, schronienie, opiekę medyczną i edukację. To zmienia życie, całym społecznościom zapewnia środki utrzymania, wyrównując w ten sposób ich szanse i budując bardziej sprawiedliwą rzeczywistość. Pomagamy także naszym klientom włączyć się w pomoc, dając im możliwość przekazania punktów Skywards Miles oraz datków – w tę podróż zapraszamy każdego bez wyjątku – dodaje Clark.

Misje medyczne

W ubiegłym roku fundacja wsparła 676 lekarzy, pielęgniarek i innych przedstawicieli personelu medycznego z organizacji pozarządowych, zapewniając im bezpłatną podróż, logistykę oraz nieograniczony bagaż. Lekarze podróżowali z Europy, USA, Kanady i Australii, aby przeprowadzić tysiące darmowych operacji ratujących życie, konsultacji i badań przesiewowych, a także przeszkolić miejscowy personel medyczny. Leczyli oni m.in. głębokie oparzenia i deformacje czaszkowo-twarzowe, przeprowadzali operacje sercowo-naczyniowe i rekonstrukcyjne oraz oferowali wsparcie ortopedyczne i położnicze, tym samym pomagając bezpośrednio 76 900 dzieciom i dorosłym prowadzić lepsze życie.

Wiele z tych misji odbyło się w odległych wioskach i zakątkach świata. Niektórzy z głównych beneficjentów to między innymi: 44 000 pacjentów szpitala Emirates Friendship i ponad 21 600 uchodźców, którzy otrzymali podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną w Bangladeszu oraz około 4 800 osób w Ugandzie, którym została udzielona podstawowa pomoc.

Misje inżynierów

Podczas 3 misji z USA i 1 z Niemiec, Inżynierowie Bez Granic zaopatrzyli mieszkańców obszarów wiejskich w wodę i prąd, zainstalowali panele słoneczne i stworzyli pracownie komputerowe. Misje te, prowadzone przez 36 specjalistów, przyniosły korzyści w zdrowiu i życiu blisko 2 700 osobom w Ugandzie, Ghanie i Kenii.

Misje edukacyjne

Fundacja pozytywnie wpłynęła na życie ponad 10 300 dzieci i 340 nauczycieli, wspierając 2 misje edukacyjne – w RPA i w Tanzanii. Wolontariusze programu „Warwick in Africa” nie tylko nauczali matematyki i angielskiego w szkołach średnich, ale także szkolili lokalnych nauczycieli do tego, by pomóc dzieciom w długoterminowej nauce.

W ubiegłym roku, fundacja wsparła kwotą 650 tysięcy AED oraz biletami dla najmłodszych pracowników 3 organizacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: Ośrodek Szkoleniowy Al Noor dla Osób Niepełnosprawnych, Bezpieczny Ośrodek dla Osób z Autyzmem i Syndromem Aspergera oraz Ośrodek Rashida.

Klienci, którzy chcieliby przekazać swoje punkty Skywards Miles, mogą tego dokonać na www.emirates.com/skywards.