Przewodnicy i piloci wycieczek obawiają się bezrobocia

Według badania przeprowadzonego przez Piotra Kruczka, 21,9 proc. przewodników I pilotów wycieczek od razu rozważa dołączenie do rejestru bezrobotnych a 33,9 proc. respondentów się nad tym się zastanawia. To w sumie 14 tysięcy specjalistów.

Badanie sektora turystyki usług przewodnickich, pilotów wycieczek I rezydentów biur podróży przeprowadzono w dniach 13 – 16 marca na grupie badawczej 1475 osób. Autorem jest Piotr Kruczek (Turystyka forum). Badanie przeprowadzono wśród: specjalistów przewodników/pilotów/rezydentów skupionych na dyskusyjnych zawodowych forach branżowych turystyki (serwisach społecznościowych.

Piotr Kruczek skomentował: Według przyjętej metody badania sektora oszacowaliśmy liczbę pracowników badanego sektora usług turystycznych na ok. 25 tysięcy aktywnych specjalistów By ocenić ile osób pracuje w tym sektorze sprawdziliśmy ile specjalistów z tego sektora deklaruje afiliację z jakimiś organizacjami branżowym a ilu jest niezrzeszonych. Co ważne ankieta była przeprowadzona niezależnie od żadnej z organizacji branżowych, by nie doprowadzać do nadreprezentacji członków żadnej z nich w próbie respondentów odpowiadających na pytania.

Większość niezrzeszona

Badanie pokazało że 60 na 100 specjalistów nie reprezentuje żadna organizacja branżowa.

W celu zdefiniowania jak najbliższej rzeczywistości liczby specjalistów na badanym rynku, bazując na informacjach m.in z Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich z Krakowa, przedstawicieli stowarzyszeń przewodników górskich, z oficjalnej informacji z PTTK odnośnie skupionych w niej liczby przewodników opłacających tam składkę członkowską (dane z 2018 r. – ponad 6300 przewodników) i bazując na deklaracji uczestników badania z których wynikało, że 40 proc. z respondentów deklaruje przynależność do różnych większych i mniejszych stowarzyszeń pilockich i przewodnickich, przyjęliśmy że w organizacjach skupionych jest ok. 10 tys. Członków.

Wykształceni specjaliści z doświadczeniem

Prawie 86 proc. przewodników-pilotów-rezydentów to specjaliści z wyższym wykształceniem, 75 proc. z nich legitymuje się jeszcze państwowymi oficjalnymi uprawnieniami sprzed roku 2014, w którym ten sektor został poddany tzw. deregulacji czyli zakończono obowiązkowe szkolenia, formalne egzaminy i urzędową certyfikację oraz ewidencję.

To doświadczeni specjaliści związani z branżą turystyczną na stałe a 4 regiony kraju skupiają 62,9 proc. badanych specjalistów.

Województwo małopolskie jest miejscem zamieszkania prawie ¼ przewodników – pilotów – rezydentów (woj. małopolskie jest dominującym centrum turystycznym).
W województwie mazowieckim mieszka ich 15,7 proc., w dolnośląskim – 12,1 proc. a na Śląsku – 11 proc.

Padnie 10 tysięcy firm

59 proc. badanych specjalistów prowadzi firmy/działalności gospodarcze.
Piotr Kruczek podkreśla: “Przy założeniu, że 1 proc. = 250 specjalistów to mówimy łącznie o ok. 15 tysiącach firm (najczęściej to jednoosobowe firmy lub rodzinne).”

67,1 proc badanych zadeklarowało, że traci w efekcie kryzysu koronawirusa 75 – 100 proc. dochodów. To oznacza, że praktycznie 16 500 specjalistów zostaje całkowicie (ok. 12 tys os) lub bez głównych dochodów (prawie 5 tys. badanych z przedziału utrata 75 – 100 proc. dochodów).

Oznacza to, że ok 10 tysięcy małych firm (zakładając 67 proc. z ok 15 tysięcy firm w sektorze) zostanie zamkniętych lub zawieszonych, a pracownicy ci z dużym prawdopodobieństwem zasilą szeregi bezrobotnych.

Według Kruczka, patrząc na specyfikę sektora usług trzeba mieć na względzie jego sezonowość – gros dochodów wypracowywana jest w nim w okresie od marca/kwietnia do września/października. Zależy od ruchu turystycznego i wypłacalności / solidności płatników czyli zleceniodawców (touroperatorów).”

Pójdą na bezrobocie

21,9 proc. specjalistów (ok 5 500) od razu rozważa dołączenie do rejestru bezrobotnych a 33,9 proc. respondentów (ok. 8 500) się nad tym się zastanawia.

Część badanych specjalistów jest zarejestrowana jako organizatorzy turystyki (17 na 100). Część ma dodatkowe zarobki (tłumacze, nauczyciele i wykładowcy etc).
Część osób to ludzie młodzi jeszcze na studiach (na co wskazuje np. liczba osób deklarujących wykształcenie średnie 14 proc.) lub po studiach, albo osoby świadczące usługi w turystyce doraźnie (bez konieczności rejestracji firmy) albo jako pracownicy etatowi touroperatorów czy na umowy zlecenia.

  • 45,4 proc. respondentów badania liczy, że w maju 2020 nastąpi (powolne) odbudowa ruchu turystycznego w Polsce i w Europie.
  • 18,8 proc. uważa że to niemożliwe.
  • 55,1 proc. respondentów zakłada, że kryzys zakończy się z początkiem lata/z początkiem lipca pozostali uważają że się przedłuży do końca lata.
  • 8 proc uważa że problemy ograniczające ruch turystyczne będą trwały do końca roku i dłużej.

Źródło: https://www.waszaturystyka.pl/14-tysiacom-przewodnikow-i-pilotow-grozi-bezrobocie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=waszaturystyka-pl-newsletter-nr-1461_55