Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

Instytut ESG zaprasza na konferencję pt.: „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany”, której transmisja odbędzie się 5 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 na kanale Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego: youtube.com/FundacjaXBW.

 

Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem w Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety. Podczas konferencji porozmawiamy o obecnych strategiach zrównoważonego rozwoju i jak wdrożyć zasady ESG z korzyścią dla polskiego przemysłu.

Transmisja online będzie dostępna na kanale Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego: youtube.com/FundacjaXBW

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Partnerem strategicznym konferencji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym Bank Ochrony Środowiska.

Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich, Instytut Biznesu.